Comfort CT150

Comfort CT150 passar för dig som vill ha ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Den ny ventilations- och värmeåtervinningsanläggningen Comfort CT150 är det senaste tillskottet i vår populära Comfort-serie. Anläggningen har en kompakt konstruktion, vilket gör den särskilt lämpad för nybyggnad och renovering av lägenheter, radhus och sommarhus, där platsen är begränsad och smidig inbyggnad önskas. Anläggningen kan installeras på väggen eller i taket.

Anläggningen suger ut den varma och fuktiga luften från bland annat köket, badrummet och tvättstugan, och avlägsnar därmed dammpartiklar, fukt och odör från bostaden. Dessutom används energin från utsugsluften till uppvärmning av inblåsningsluften.

Du kan montera anläggningen med en eftervärmare som ansluts till antingen el- eller centralvärmeanläggningen. Därmed får du en behaglig inblåsningstemperatur även under de kallaste vintermånaderna. Med en Comfort-anläggning får du därför ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat, samtidigt som du minskar på elräkningen.

Comfort CT150 är ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder med ett ventilationsbehov på upp till 175 m3/h. Comfort CT150 är särskilt lämpat för nybyggnad och renovering av lägenheter, radhus och sommarhus där platsen är begränsad.

Comfort CT150 kan monteras vågrätt eller lodrätt, vilket ger en flexibel installation.

Comfort CT150 levereras utprovat och driftfärdigt. Installation och driftsättning ska utföras av en behörig elektriker.

Dimensioner (B×D×H) 1040 × 535 × 338 mm (*1)
Vikt 30 kg
Material hölje Aluzink stålplate
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i polystyren med aluminiumlåda
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø125 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 53 W / 0,25 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3,4 W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C
Läckage klassificering A1 (*2)
Värmeförlust 0,96 W/m2K (*3)
Värmeförlust klassificering T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 338 mm med vægophæng
*2 Testet iht. EN13141-7
*3 Testet iht. EN1886

Vattenlås

Vattenlåset gör att kondensvattnet kan rinna ut obehindrat ur aggregatet.

 

Distansupphängning för lodrät montering

 

Vid lodrät montering kan du köpa till ett väggbeslag där du kan dra och dölja kanaler. På så vis omvandlas aggregatet till ett toppanslutet aggregat.

 

Sidoplåtarna är förberedda för montering av displaypanelen

 

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat.

 

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Pollenfilter - ISO ePM1 65-80% (F7)

Comfort CT150 levereras med ISO Coarse >90% (G4) filter, men det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 65-80% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten, bland annat med styrning av EM-boxar.

Datablad
Comfort CT150 datablad

Brochure
Comfort-serien

Datablade tilbehør
Emhætteløsninger
Varmeflader

DWG ritning
Comfort CT150 DWG ritning

3D filer
Comfort CT150 (vänster) 3D fil
Comfort CT150 (höger) 3D fil​

Om du vill konvertera STEP-filer till Revit gör du följande:
Importera STEP-fil till Autocad, exportera den som en 3D DWG-fil och importera filen till Revit.

Montagevejledning
Comfort CT150 med CTS150 styring

Comfort CT150 med CTS602 styring
Comfort CT150 med CTS602 styring (1-2-3 panel)
Comfort CT150 med CTS602 styring projektmodel

CTS602 Modbusprotokol
 

Betjeningsvejledning
Comfort CT150 med CTS150 styring

Comfort CT150 med CTS602 styring
Comfort CT150 med CTS602 styring (1-2-3 panel)
Comfort CT150 med CTS602 styring projektmodel


PHI Zertifikat
Comfort CT150 Passivhus-certifikat

SEC* gennemsnitligt klima - 42,7 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 82,1 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 17,5 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A+
Type Ventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 91,9 %
Maksimal volumenstrøm 175 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
55,7 W
Lydeffektniveau (LWA) 49 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,034 m3/s (122,5 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,163 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 0,19 %
Maksimal ekstern lækage 0,35 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter blinker en gul lampe på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 192 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4681 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 9157 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2117 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext. SEL-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan eftervärmare.

SEL-värden innehåller anläggningens totala elförbrukning inklusive styrutrustning.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 3.600×Wh/m3 = 3.600×W/m3/h.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad för anläggning med motströmsvärmeväxlare i enligt EN 308 (torr).

Temperaturverkningsgrad EN 308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tfrånluft-tuteluft)

Ljuddata

Ljuddata är för qv = 126 m3/h och Pt, ext = 75 Pa enligt EN 9614-2 för ovansida och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå LWA faller med fallande luftmängd och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA i ett givet avstånd beror på de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

Alla mått är i mm.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp

CTS150 styrning

CTS150 är en enkel styrning till Comfort CT150 aggregatet, där användaren har begränsad tillgång till inställningarna.

Det är möjligt för användaren att höja och sänka fläkthastigheten och ställa gränsläget för låg luftfuktighet i bostaden.

Dessutom finns indikering som visar om aggregatet är i drift och en larmindikering.

Inställning och injustering av aggregatet sker genom att ansluta en dator via en USB-kontakt. Det skall installeras ett program på datorn som kan laddas ner på NilanNet. Förutom att man med programmet kan injustera aggregatet finns även aktuell driftinformation att avläsa.
 

CTS602 styrning

Driften av Comfort CT150 styrs via den medlevererade kontrollpanelen CTS 602, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Kontrollpanelen ska placeras torrt och frostfritt min. 1,5 m över golv och min. 0,5 m från hörn. Undvik att placera panelen på en yttervägg och i områden med starkt solljus. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

Givare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9/TC: Eftervärmare frostsäkring
T 3: Frånluftsgivare
T 4: Avlufts- och avfrostningsgivare
T8: Uteluftsgivare
T 10: Rumsgivare

Funktionsöversikt CTS 150 styrning

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

Filtervakt Tidsstyrt filterlarm (fabriksinställt till 90 dagar). Inställbart mellan 1 - 360 dage.  +
100 % bypass Luften leds förbi värmeväxlaren om det inte är behov för värmeåtervinning.  +
Fuktstyrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög luftfuktighet.  +
Sommar/vinter drift Möjlighet att ställa in sommar- och vinterdrift. +
Vinter låg Ger möjlighet till minskad ventilation (lägre fläktsteg) vid låg utetemperatur.  +
Avisning Temperaturbaserad automatisk funktion för avisning av växlaren.  
Temperaturstyrning Styrande temperaturgivare för aggregatet är T3 frånluft.  +
Luftmängd Möjlighet till inställning av fyra stegsteg. Tilluft och frånluft ställs in individuellt.
Steg 1 < 25% - Steg 2 < 45% - Steg 3 < 70% - Steg 4 < 100%
 +
Brukarval Möjligt att aktivera brukarval (Steg 4) via en potentialfri kontakt.  -

 

Funktionsöversikt CTS 602 styrning

 Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är updelad i 3 nivåer: Brukare/Service/Fabrik med olika behörighet och möjligheter till ändring.  +
Veckoplan Automatiken är försedd med 3 veckoprogram (från fabriken inställt till off).
• Program 1: till den utearbetande familjen
• Program 2: till den hemmavarande familjen
• Program 3: till yrkesmässig verksamhet (kontor, etc)
Dessutom finns det möjlighet till att programmera sitt eget veckoprogram.
 +
Brukarval 1 Ger möjlighet till att överstyra driften i huvudmenyn via extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor (närvarogivare).  +
Brukarval 2 Med installerat optionskort:
• Överstyr Brukarval 1 (t.ex. anslutning av EM-box)
• Upp till 500W direktstyring av draget relä
• Med utgångsrelä
• Start/Stopp av centralt värmesystem
-
Larmer Alarmlogggning med senaste 16 larm.  +
Dataloggning Möjlighet till dataloggning med kapacitet på 46.000 loggningar:
• Kan ställas in mellan 1 och 120 minuter
• Om “OFF” väljs loggas endast händelser och larm
+
Filtervakt Tidsstyrt filterlarm (fabriksinställt till 90 dagar). Inställbart till 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Luften leds förbi värmeväxlaren om det inte är behov för värmeåtervinning.  +
Luftkvalitet Ger möjlighet till att välja fuktgivare och/eller CO2-givare till och från.  +/-
Fuktstyrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög luftfuktighet.  +
CO2 styrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög CO2-nivå.  -
Sommar/vinter drift Möjlighet för inställning av sommar- och vinterdrift.  
Vinter låg Ger möjlighet att välja lågt ventilationssteg vid låga utetemperaturer.  +
Avisning Automatisk avisning av värmeväxlaren.  +
Påfrysningsskydd Om värmesystemet är ur funktion (vid vatten-eftervärmare) stoppas aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning med risk för sönderfrysning av värmebatteriet.  +
Temperaturstyrning Ger möjlighet att välja den styrande temperaturgivaren för aggregatet.
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras representativt i frånluften)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Rum låg Stoppar aggregatet vid låg rumstemperatur. Härmed undgås nedkylning av bostaden om centralvärmesystemet är ur funktion. Är som standard satt till OFF. Inställbart mellan 1 - 20 °C och kan styras av:
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras representativt i frånluften)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Luftmängd Steglös inställning av fyra fläktsteg. Tilluft och frånluft kan ställas in individuellt.
Steg 1 < 25% - Steg 2 < 45% - Steg 3 < 70% - Steg 4 < 100%
 +
Extern brandautomatik Möjlighet att ansluta extern brandautomatik.  
Integrerad brandautomatik Möjlighet till integrerad brandautomatik. Styrning av aggregat, brand- och rökspjäll samt brandtermostat.  +
Summalarm Utgång för summalarm.  -
Konstant tryckreglering Möjlig på både frånlufts- och tilluftssidan.  +
Kylning Via bypass (kan endast kyla med utetemperatur) eller kylåtervinning (kan endast kyla med innetemperatur)
Möjlighet till att välja om aggregatet skall köra ett högre fläkthastighet (högre fläktsteg) under kylning.
Via veckour möjlighet till inställning av nattkyla.
 +
Tilluftsstyrning Möjlighet att ställa in regulatorn för styrning av inblåsningstemperaturen/tilluft (endast tillgänglig om styrningen är försedd med eftervärmningsbatteri).  -
Extern varmeflade • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Integrerat påfrysningsskydd av vattenvärmebatteri
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
El-eftervärmebatteri • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 +
Fördröjd uppstart Möjlighed till fördröjd start av fläktar när avstängningsspjäll är monterade.  +
Nollställning Återställer till fabriksinställning.  +
Manuell testfunktion Ger möjlighet till manuell test av aggregatets funktioner.  
Språk Inställning av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy