Bostadslösningar

Nilans sortiment av inneklimatlösningar spänner över ett brett område från ventilations- och värmeåtervinningsaggregat till kompakta totallösningar som både kan ventilera och värmeåtervinna, producera tappvarmvatten, har komfortvärme och komfortkyla samt kan värma upp bostaden. Använd nedanstående översikt för att snabbt hitta den anläggningsserie som bäst motsvarar dina behov till en bra inneklimatlösning.

                                

Ventilation


Passiv varmegenvinding


Aktiv varmegenvinding


Komfort køl


Komfort varme


Produktion af varmt brugsvand


Opvarmning
 Compact P (CTS700)                                                  
 Compact P (CTS602)  
 Compact P GEO        
 Compact P AIR
 Compact P AIR 9+
 Compact P EK
 Compact S  
 Comfort CT150          
 Comfort CT200          
 Comfort CT300          
 Comfort 300 LR          
 Comfort 450          
 Comfort 200 Top          
 Comfort 252 Top          
 Comfort 302 Top          
 VPL 15        
 VPL 15 Top M2      
 VPL 28        
 Combi 302 Polar      
 Combi 302 Polar Top    
 Combi S 302 Polar Top    
 VP 18 M2       
 VP 18 M2 Køl Sol    
 VP 18 M2 EK  
 VP 18 M2 Køl Sol EK  
 VGU 250          

Varför välja Nilan

Nilans energieffektiva ventilationsanläggningar och värmepumpar är en bra investering på grund av deras långa ekonomiska och tekniska livslängd. Du får med andra ord mer för pengarna.

Senaste teknologin och lång livslängd

Den moderna och innovativa tekniken som våra anläggningar är baserade på innebär att de är lika användbara om 30 år som idag. Med en Nilan-anläggning är du därför säkrad för en produkt som följer byggnaden och därmed håller en lång tid - och den är även effektiv och billig att underhålla.

Många andra anläggningar har inte lika lång livslängd . Dessutom kostar installationen nästan samma som själva anläggningen. En billig anläggning är inte nödvändigtvis en bättre investering eftersom du så småningom kommer att behöva köpa en ny och betala för installationen en gång till.

Anläggningar till alla boendeformer och behov

Hos Nilan är möjligheterna många. Vi har ett stort anläggnings-sortiment som passar alla typer av bostäder från lägenheter, fritidshus och gamla hus som ska renoveras, till nybyggnationer och passivhus. Ventilations- och värmepumpsanläggningarna kan dessutom tillpassas på många olika sätt, beroende på dina behov.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy