Framtidens ventilations- och värmelösning

Compact P är utvecklad för framtidens bostäder. Anläggningen kan användas i alla typer av lågenergi- och passivhus, men kan också med fördel användas i hus eller lägenheter där man önskar en låg energiförbrukning.

Effektivitet i absolut toppklass
Compact P är utrustad med den senaste teknologin, inklusive en högeffektiv motströmsväxlare, samt en specialdesignad reversibel värmepump som använder restenergin i avluften.

Sammantaget har systemet en kapacitet i absolut toppklass. Motströmsväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 95 %. I kombination med värmepumpen säkras en hög tilluftstemperatur och mycket låg kostnad för produktion av tappvarmvatten.

De integrerade värmepumparna AIR 9, GEO 3, GEO 6 och GEO 9 är utvecklade med den senaste kompressortekniken, som säkrar för att värmeavgivningen hela tiden anpassas behovet i bostaden.

Fördelar i överflöd
Den kompakta designen med de många funktionerna samlade i en enhet ger ett minimalt installationsutrymme och en snabb och enkel installation. Med den senaste teknologin och högkvalitativa komponenter fås förutom ett optimalt inomhusklimat även låga årliga driftskostnader och Compact P är därför en god investering i alla avseenden.


Modeller
 

Compact P AIR 9 med luft/vatten värmepump

Compact P AIR har samma fördelar och funktioner som Compact P, men har en extra luft/vatten-värmepump integrerad för anslutning till vattenburen golvvärme eller lågtemperatur-radiatorer för centralvärme.

Fördelen med en luft/vatten-värmepump är att man inte behöver borra eller gräva ner jordslang om man inte har plats eller av någon annan anledning inte vill göra det.

Värmepumpens kapacitét
Värmepumpens kapacitét anges i kW, vilket är ett uttryck för det värmebehov som pumpen ska kunna klara. Husets storlek, isolering och ev. behovet av tappvarmvatten avgör hur många kW värmepumpen skall kunna leverera. För att bestämma effektbehovet i just ditt hus, krävs det en konsult eller installatör som är utbildad på området.

Nilans AIR 9 har en behovsanpassad uteffekt på 0,5 - 8,4 kW.

De variabla kompressorerna gör AIR 9 värmepumpen till en mycket mer effektiv och energivänlig lösning jämfört med konventionella värmepumpar som oftast har kompressorer med konstant kapacitet.

Effektivitet anges i SCOP
SCOP anger hur mycket ström värmepumpen förbrukar vid drift i relation till hur mycket värme den levererar. Ju högre SCOP desto effektivare är pumpen. Ett SCOP på t.ex. 5 innebär att pumpen producerar 5 kWh för varje kWh el som den förbrukar.

AIR 9 har en reversibel kylkrets och uppnår därför ett réellt SCOP på hela 5,11.

AIR 9: SCOP 5,11

Effektiviteten av luft-luft värmepumpar kan inte jämföras direkt med bergvärmepumpar eller luft-vatten värmepumpar, eftersom luft-luft värmepumpar inte kan producera tappvarmvatten och normalt endast täcker en begränsad del av husets totala värmebehov.

Compact P-serien, med GEO eller AIR-värmepumpar, har uppnått tysk Smart Grid-certifiering, vilket innebär att den kan anpassa driften till elnätets elnät.
 
Viktig information:
Vi vill göra er uppmärksamma på att det till den Norska marknaden finns en variant anpassad för lokala temperaturer och vattenkvalitéter. Kontakta vänligen Nilan för närmare information.

 

Tekniska specifikationer AIR 9
Dimensioner (innedel) (B x D x H) - Integrerad i Compact P 550 x 300 x 1100 mm
Vikt (innedel) 55 kg
Styrning CTS 700
Dimensioner (utedel) (B x D x H) 962 x 542 x 1301 mm
Vikt (utedel) 125 kg
Försörjningsspänning (innedel) 3 x 400 (3 x 230V), N, PE, 16A, 50 Hz
PMAX (innedel) 6,1 kW
Säkringsstorlek (innedel) 16 A
Standby elförbrukning 2,5 W
El-tillskottsvärme 2 x 3 kW
Buffert tank (integrerad) 50 L
Designtryck (centralvärme) 4 bar
Öppningstryck säkerhetsventil (centralvärme) 2,5 bar
Expansionsbehållare (centralvärme) 8 L
Förtryckt exspansionsbehållare 0,5 bar G
Max. Luftmängd (utedel) 3400 m3/h
Kompressor med variabel kapacitet 30 - 100 %
Täthetsklass fläkt IP54
Försörjningsspänning (utedel) 230V 1 N+PE, 50 Hz
PMAX (utedel) 3300 W
Säkringsstorlek (utedel) 16 A
Märkeeffekt (max/min) A-Pump 31/99 W
Märkström (max/min) A-Pump 0,2/0,63 A
Kondensor tryckfall (centralvärme) 15 kPa / 0,42 l/s
Centralvärme anslutning 3/4"
Köldmedium R410A
Fyllnadsmängd (köldmedium) 3,15 kg
Pressostat lågtryck (on/off) 2,2 / 3,4 bar G
Pressostat högtryck (on/off) 42 / 33 bar G
VVS-anslutningsdimension 1"

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

 

Modell AIR 9
Luft-till-vatten-värmepump Ja
Vatten-till-vatten-värmepump Nej
Saltlösning-till-vatten-värmepump Nej
Lågtemperaturvärmepump Ja
Utrustad med extra värmegenerator Ja
Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump Nej

 

Temperaturkontroll  
Modell CTS700
Klass 2
Andel av säsongsmedelverkningsgrad 2%

 

Post Beteckning Värde Enhet   Post Beteckning Värde Enhet
     
Nominell avgiven värme­effekt (*) Prated 5,21 kW   Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ŋs 206 %
*Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur på Tj   Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj
Tj = -7 °C Pdh 4,79 kW   Tj = -7 °C COPd 3,20  
Tj = +2 °C Pdh 2,88 kW   Tj = +2 °C COPd 4,95  
Tj = +7 °C Pdh 1,90 kW   Tj = +7 °C COPd 6,53  
Tj = +12 °C Pdh 2,12 kW   Tj = +12 °C COPd 9,69  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 5,21 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 2,83  
     
Tj = temperaturdriftsgräns Pdh 0     Tj = driftsgräns COPd 0  
För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) Pdh       För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     För luft-till-vatten-värme­pumpar: Gränstemperatur för drift   -22 °C
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet Pcych       Cykelintervallets verkningsgrad      
Degraderingskoefficient Cdh 0,94-0,99     Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift WTOL 45 °C
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge   Extra värmegenerator
Frånläge POFF 0,01     Nominell avgiven värmeeffekt Psup 6 kW
Termostatfrånläge PTO 0,005            
Standbyläge PSB 0,01     Typ av tillförd energi Elektrisk    
Vevhusvärmarläge PCK 0            
Övriga poster          
Kapacitetsreglering: Variabel kompressor Variabel vattenflödet inomhus   För luft-till-vatten-värme­pumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)   3000 m3/h
  Variabel inomhus temperatur reglering   För vatten-/saltlösning-till- vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus     m3/h
Ljudeffektnivå, inomhus/utom­hus LWA 46 dB          
Årlig energiförbrukning QHE 1464 kWh          

 

Ljud

Lyden fra AIR udedelen forplanter sig afhængig af placeringen omkring huset, samt hvilket underlag den står på, og hvad der er omkring den. 
Nedenstående er målt for hårdt underlag.

Lydeffekt LWA dB(A) 7/6 °C - 30/35 °C = 46 dB(A) i hht. EN14511, EN 12102, EN3743/1 samt Ecodesign 811/2013 og 813/2013.

Lydtryk LpA dB(A) beregnet i hht. EN13487:2003

Afstand i meter 1 2 6 10 21
Placering faktor 2 38 32 22 18 12
Placering faktor 4 41 35 26 21 15
Placering faktor 8 44 38 28 24 18


 

Projekteringsdata AIR 9
Arbetstemperatur -22 ºC → 50 ºC
Centralvärme framledningstemperatur 25 ºC → 45 ºC
Värmekapacitét PH med variabel kompressor vid 7 ºC/35 ºC, ift. EN14511 (max. rpm 5400 RPM) 8,4 kW
Värmekapacitét PH med variabel kompressor vid  2 ºC/35 ºC, ift. EN14511 (max. rpm 5400 RPM) 6,7 kW
Värmekapacitét PH med variabel kompressor vid  -7 ºC/35 ºC, ift. EN14511 (max. rpm 5400 RPM) 5,7 kW
Värmekapacitét PH med variabel kompressor vid  -15 ºC/35 ºC, ift. EN14511 (max. rpm 5400 RPM) 4,5 kW
Värmekapacitét PH med variabel kompressor vid  7 ºC/45 ºC, ift. EN14511 (max. rpm 5400 RPM) 7,8 kW
Värmekapacitet PH med variabel kompressor vid -7 ºC/45 ºC, enligt EN14511 (max. rpm 5400 RPM) 5,4 kW
SCOP testad ift. EN14825* 5,11
Pdesign (tude -10 ºC) 5,21 kW

*SCOP (Sesonal COP) är för lågtemperatur-användning, genomsnittligt klimat, variabel frånluftstemperatur, bestämt flöde, reversibel.

Samtliga mått i mm.

Styrning av AIR 9 sker från samma CTS 700 touch panel som används för Compact P ventilation och tappvarmvatten.

CTS 700 erbjuder en mängd funktioner såsom ex.vis menystyrd drift, sommar-/vinterdrift och ute-(temperatur)kompenserad styrning.

18 Anslutning 1”
19 Flexslang 1”
20 Avstängningsventil
21 P1 cirkulationspump 130 mm
23 El-tillskottsvärme 2 x 3 kW
24 Temperaturgivare T18 (centralvärme)
25 Flexslang 10 mm
26 Automatisk luftning
27 Expansionsbehållare 8 liter
28 Manometer
29 Säkerhetsventil 2,5 bar
31 P2 cirkulationspump
33 Anslutning 3/4”
34 Anslutning 3/4”
37 Påfyllning
39 Avstängningsventil
43 3-vägs ventil
44 Temperaturgivare T21
45 Temperaturgivare T22
50 Temperaturgivare förångare
52 Temperaturgivare T16
53 Temperaturgivare T17

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat

+
-
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy