Framtidens ventilations- och värmelösning

Compact P är utvecklad för framtidens bostäder. Anläggningen kan användas i alla typer av lågenergi- och passivhus, men kan också med fördel användas i hus eller lägenheter där man önskar en låg energiförbrukning.

Effektivitet i absolut toppklass
Compact P är utrustad med den senaste teknologin, inklusive en högeffektiv motströmsväxlare, samt en specialdesignad reversibel värmepump som använder restenergin i avluften.

Sammantaget har systemet en kapacitet i absolut toppklass. Motströmsväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 95 %. I kombination med värmepumpen säkras en hög tilluftstemperatur och mycket låg kostnad för produktion av tappvarmvatten.

De integrerade värmepumparna AIR 9, GEO 3, GEO 6 och GEO 9 är utvecklade med den senaste kompressortekniken, som säkrar för att värmeavgivningen hela tiden anpassas behovet i bostaden.

Fördelar i överflöd
Den kompakta designen med de många funktionerna samlade i en enhet ger ett minimalt installationsutrymme och en snabb och enkel installation. Med den senaste teknologin och högkvalitativa komponenter fås förutom ett optimalt inomhusklimat även låga årliga driftskostnader och Compact P är därför en god investering i alla avseenden.


Modeller
 

Compact P EK

Compact P EK har samma funktioner och fördelar som Compact P, men kan också värma huset via en el-patron.

El-uppvärmning är en bra lösning om huset är mycket tätt och därför inte behöver använda så mycket energi vid uppvärmning, t.ex. i ett passivhus. Dock måste det undersökas om lagarna i det lokala området tillåter el-uppvärmning.

Fördelen med Compact P EK är att det inte behöver grävas ner jordslangar eller installeras en uteluft-värmepump som vid traditionella uppvärmningslösningar med en värmepump. Detta gör installationen enklare och billigare.

Compact P EK finns även i en version med inbyggt förvärmningsbatteri - Compact P Polar EK. Compact P Polar EK är optimal för användning i kallare klimat.

Viktig information:
Observera att för den norska marknaden finns en variant anpassad till lokala temperaturer och vattenkvaliteter. Vänligen kontakta Nilan för ytterligare information.

Compact P EK-anläggningen har en inbyggd el-patron som kan anslutas till ett vattenburet centralvärmesystem och kan därmed värma upp huset via el.

Fördelen med Compact P EK är att det inte behöver grävas ner jordslangar eller installeras en uteluft-värmepump som vid traditionella uppvärmningslösningar med en värmepump. Detta gör installationen enklare och billigare.

El-uppvärmning är en bra lösning om huset är mycket tätt och därför inte behöver använda så mycket energi vid uppvärmning, t.ex. i ett passivhus. Dock måste det undersökas om lagarna i det lokala området tillåter el-uppvärmning.

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

Datablad
Compact P Serien

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

3D STEP filer
Compact P 3D STEP fil

3D Revit filer
Compact P 3D Revit fil

Montagevejledning
Compact P EK med CTS 602 styring HMI Touch panel

Brugervejledning
Compact P EK med CTS 602 styring HMI Touch panel

Softwarevejledning
Compact P EK med CTS 602 styring HMI Touch panel

 

Modell EK 3 kW
Kondensationspanna Nej
Lågtemperaturpanna Nej
B1-panna Nej
Kraftvärmeanläggning för rumsuppvärmning Nej
Anläggning för kombinerad rums- och tappvattenuppvärmning Nej

 

Element Symbol Värde Enhet   Element Symbol Värde Enhet
     
Nominell nyttoeffekt Prated 2,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋs 39 %
     
Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning P4 2,914 kW   Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning ŋ4 39 %
          Övrigt
          Värmeförlust i standbyläge Pstby 0,0864 kW

 

Modell EK 6 kW
Kondensationspanna Nej
Lågtemperaturpanna Nej
B1-panna Nej
Kraftvärmeanläggning för rumsuppvärmning Nej
Anläggning för kombinerad rums- och tappvattenuppvärmning Nej

 

Element Symbol Värde Enhet   Element Symbol Värde Enhet
     
Nominell nyttoeffekt Prated 5,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋs 39 %
     
Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning P4 5,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋ4 39 %
          Övrigt
          Värmeförlust i standbyläge Pstby 0,0864 kW

 

Modell EK 9 kW
Kondensationspanna Nej
Lågtemperaturpanna Nej
B1-panna Nej
Kraftvärmeanläggning för rumsuppvärmning Nej
Anläggning för kombinerad rums- och tappvattenuppvärmning Nej

 

Element Symbol Värde Enhet   Element Symbol Värde Enhet
     
Nominell nyttoeffekt Prated 8,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋs 40 %
     
Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning P4 8,914 kW   Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning ŋ4 40 %
          Övrigt
          Värmeförlust i standbyläge Pstby 0,0864 kW

 

Compact P EK 3 kW

Värmeeffekt 3 kW
Försörjningsspänning 230 V /3x 230V /3x 400V - N
Max. säkringsstorlek (1 x 230 V) 25 A
Max. säkringsstorlek (3 x 230 V) 16 A
Max. säkringsstorlek (3 x 400 V) 16 A
Vikt (Compact P + elpatron) 223 kg
Standby elförbrukning 2 W
Tryckexpansionsbehållare 10 l

Compact P EK 6 kW

Värmeeffekt 6 kW
Försörjningsspänning 230 V /3x 230V /3x 400V - N
Max. säkringsstorlek (1 x 230 V) 36 A
Max. säkringsstorlek (3 x 230 V) 16 A
Max. säkringsstorlek (3 x 400V) 16 A
Vikt (Compact P + elpatron) 223 kg
Standby elförbrukning 2 W
Tryckexpansionsbehållare 10 l

Compact P EK 9 kW

Värmeeffekt 9 kW
Försörjningsspänning 3 x 400V - N
Max. säkringsstorlek (3 x 400V) 20 A
Vikt (Compact P + elpatron) 223 kg
Standby elförbrukning 2 W
Tryckexpansionsbehållare 10 l

Målskema


Tilslutninger
1. Udeluft
2. Tilluft
3. Fraluft
4. Afkastluft

Alle mål er i mm.


El-kedel
1. Trykekspansionsbeholder 8L
2. El-kedel
3. Automatisk luftudlader
4. Manometer
5. Sikkerhedsventil 2,5 Bar
6. Cirkulationspumpe
7. Returløb centralvarme
8. Fremløb centralvarme
9. Fyldehane 1/2”

 

CTS602 styringen er en avanceret styring, men mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.
HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til forbindelse til Nilan Connect, Nilan MultiLink samt Schneiders IHC eller KNX system.

1 Samleflade 3/4”
2 Avstängningsventil
3 Cirkulationspump
4 Påfyllning 1/2”
5 Elpatron med elvärmeslinga (3 / 6 / 9 kW)
6 Tryckexpansionsbehållare
7 Automatisk avluftning
8 Temperaturgivare
9 Manometer
10 Säkerhetsventil 2,5 bar
11 Smutsfilter

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervagt Tidsstyret filtervagt giver besked, når det er tid til at skifte filter. Kan indstilles mellem 30 og 180 dage.  +
Driftstilstand Kan indstilles til at køre Auto efter indstillede værdier eller indstilles til at køre i varme- eller kølemode.  +
Trinløs regulering De fire ventilationstrin kan indstilles trinløst 20-100%, med forskellige værdier for tilluft og fraluft.  +
Fugtstyring Indbygget fugtstyring kan indstilles til at køre høj ventilationsdrift ved høj fugt (når man er i bad) og lav ventilationsdrift, hvis luftfugtigheden i boligen bliver for lav. +
Aktiv køl Aggregatet kan indstilles til at køle tilluften om sommeren, hvis der skulle være behov for det. Når varmepumpen køler, afsættes varmen i varmtvandsbeholderen, således at man får "gratis" varmt brugsvand, når aggregatet er i kølemode. +
Lav udetemperatur Det er muligt at sænke ventilationen ved lav udetemperatur, for at undgå at luftfugtigheden indenfor bliver for lav. +
CO2 styring Det er muligt at styre ventilationsniveauet efter boligens CO2 niveau. -
Temperaturindstillinger Temperaturindstillingerne anvendes af styringen til at regulere driften af hele anlægget.  +
Frostsikring Styringen har en automatisk funktion til afrimning af veksleren, hvis der skulle danne sig is i den. +
Frostsikring Polar Polar-modellen har indbygget frostsikringsforvarmelegeme til beskyttelse af modstrømsveksleren, så der ikke kommer is i den.  +
Frostsikring EHD Styringen kan styre en EHD-spjæld, der anvendes hvis udeluften kommer via en taghætte.  +
Varmt brugsvand Compact P producerer det varme brugsvand via luft/luft varmepumpen i ventilationsdelen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. +
El-supplering varmt vand Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand. +
Skoldningssikring Styringen har en skoldningssikring indbygget, der sikrer at det varme brugsvand ikke bliver for varmt og kan skolde brugerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres manuelt eller automatisk.  +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges. +
Køl/varme samme tid Styringen sikrer at EK el-kedel ikke kan opvarme boligen på samme tid som når Compact P er i kølemode. Skulle man dog alligevel ønske f.eks. at badevæ-relsesgulvet er varmt om sommeren, kan man indstille styringen til køl og varme på samme tid, så blokerer Compact P ikke længere for opvarmning via EK el-kedlen. +
Vejrkompensering Fremløbstemperaturen kan reguleres efter udetemperaturen. +
Passiv køling Det er muligt at køle boligen via gulvvarmesystemet eller fancoils. Passiv køling betyder at temperaturen fra brinekredsen anvendes til køling. +
Ugeplan Der kan laves en ugeplan med forskellige indstillinger afhængig af brugen af boligen. +
Smart Grid Compact P GEO er godkendt til Smart Grid løsninger, hvor elselskabet bestemmer elforbruget og dermed driftsomkostningerne. +
Brugervalg 1 Anvendes hvis man via et potentialtfrit signal ønsker at overstyre aggregatets drift. Anvendes f.eks. hvis der er tilsluttet en emhætte til anlægget. +
Brugervalg 2 Anvendes som brugervalg 1, men har samtidig et udgangssignal, der kan anvendes f.eks. til at styre en spjæld. +
Hændelseslog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Udlæs data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +
Nødstop ventilation Man må ikke slukke for ventilationen, da det kan give skader på aggregatet, kanalsystem og i værste fald boligen. Men det kan være nødvendigt kortvarigt at slukke for ventilationen f.eks. på grund af en beredskabsmeddelelse. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy