Compact P AIR 9+ med luft/vand varmepumpe

Compact P AIR+ har de samme fordele og funktioner som Compact P, men har yderligere en luft/vand varmepumpe integreret med tilslutning til vandbåren gulvvarme eller lavtemperatur radiatorer for centralvarme.

Fordelen med en luft/vand varmepumpe er, at man ikke behøver at grave en masse jordvarmeslanger ned, hvis man f.eks. ikke har plads eller lyst til det.

Varmepumpens ydelse

Varmepumpens ydelse angives i kW, hvilket er et udtryk for det varmebehov, som pumpen skal kunne dække. Husets størrelse, isolering og evt. brug af varmt vand, afgør hvor mange kW varmepumpen skal kunne yde. Til at bestemme ydelsen i netop dit hus, kræver det en installatør, der er uddannet på området.

Nilans AIR 9+ har en ydelse på 0,5 - 8,4 kW.

De variable kompressorer gør AIR varmepumpen til en langt mere effektiv og energivenlig løsning sammenlignet med traditionelle varmepumper, der ofte har kompressorer med en konstant ydelse.

Effektivitet angives i SCOP

SCOP angiver hvor meget strøm varmepumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer. Jo højere SCOP, jo mere effektiv er pumpen. En SCOP på f.eks. 5 betyder at pumpen producerer 5 kWh for hver 1 kWh el den forbruger.

AIR 9+ har en reversibel kølekreds og opnår derfor en reel SCOP på hele 5,11.

AIR 9+: SCOP 5,11

Effektiviteten af luft-til-luft varmepumper kan ikke sammenlignes direkte med jordvarmepumper eller luft-til-vand varmepumper, fordi luft-til-luft varmepumper ikke kan producere varmt vand og normalt kun dækker en mindre del af husets samlede varmebehov.

Compact P AIR+ varmepumpen har opnået den tyske Smart Grid certificering, hvilket betyder, at det kan tilpasse driften efter el-nettes strømkapacitet.

Vigtig information:

Vi gør opmærksom på, at der til det norske marked findes en variant tilpasset de lokale temperaturer og vandkvaliteter. Kontakt venligst Nilan for nærmere information.

 

Tekniske specifikationer AIR 9+
Dimensioner (indedel) (B x D x H) - Integreret i Compact P 550 x 300 x 1100 mm
Vægt (Compact P + indedel) 257 kg
Styring CTS 700
Dimensioner (udedel) (B x D x H) 940 x 742 x 1263 mm
Vægt (udedel) 165 kg
Forsyningsspænding (indedel) 3 x 400 (3 x 230V), N, PE, 16A, 50 Hz
PMAX (indedel) 6,1 kW
Sikringsstørrelse (indedel) 16 A
Standby elforbrug 2,5 W
Elsuppleringsvarme 2 x 3 kW
Buffer tank (integreret) 50 L
Designtryk (centralvarme) 4 bar
Åbningstryk sikkerhedsventil (centralvarme) 2,5 bar
Ekspansionsbeholder (centralvarme) 8 L
Fortryk ekspansionsbeholder 0,5 bar G
Maks. luftmængde 3400 m3/h
Kompressor med variabel ydelse 30 - 100 %
Tæthedsklasse ventilator IP54
Forsyningsspænding (udedel) 230V 1 N+PE, 50 Hz
PMAX (udedel) 3300 W
Sikringsstørrelse (udedel) 16 A
Mærkeeffekt (max/min) A-Pumpe 31/99 W
Mærkestrøm (max/min) A-Pumpe 0,2/0,63 A
Kondensator tryktab (centralvarme) 15 kPa / 0,42 l/s
Centralvarme tilslutning 3/4"
Kølemiddel R410A
Kølemiddelfyldning 3,15 kg
Pressostat lavtryk (on/off) 2,2 / 3,4 bar G
Pressostat højtryk (on/off) 42 / 33 bar G
VVS-tilslutningsdimension 1"

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

 

Model AIR 9+
Luft-vand-varmepumpe Ja
Vand-vand-varmepumpe Nej
Brine-vand-varmepumpe Nej
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg Ja
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel af årsvirkningsgraden 2%

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt (*) Prated 5,21 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 206 %
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj   Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 4,79 kW   Tj = -7 °C COPd 3,20  
Tj = +2 °C Pdh 2,88 kW   Tj = +2 °C COPd 4,95  
Tj = +7 °C Pdh 1,90 kW   Tj = +7 °C COPd 6,53  
Tj = +12 °C Pdh 2,12 kW   Tj = +12 °C COPd 9,69  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 5,21 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 2,83  
     
Tj = temperaturgrænse for drift Pdh 0     Tj = temperaturgrænse for drift COPd 0  
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift   -22 °C
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych       Cyklusintervalydelse      
Loefficient for effektivitetstab Cdh 0,94-0,99     Temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL 45 °C
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlæg
Slukket tilstand POFF 0,01     Nominel nytteeffekt Psup 6 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,005            
Standbytilstand PSB 0,01     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusopvarmningstilstand PCK 0            
Andet          
Ydelsesregulering: Variabel kompressor Variabel indendørs vandflow   For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude   3000 m3/h
  Variabel indendørs temperatur regulering   For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude     m3/h
Lydeffektniveau, inde/ude LWA 46 dB          
Årligt energiforbrug QHE 1464 kWh          

 

Lyd

Lyden fra AIR udedelen forplanter sig afhængig af placeringen omkring huset, samt hvilket underlag den står på, og hvad der er omkring den. 
Nedenstående er målt for hårdt underlag.

Lydeffekt LWA dB(A) 7/6 °C - 30/35 °C = 46 dB(A) i hht. EN14511, EN 12102, EN3743/1 samt Ecodesign 811/2013 og 813/2013.

Lydtryk LpA dB(A) beregnet i hht. EN13487:2003

Afstand i meter 1 2 6 10 21
Placering faktor 2 38 32 22 18 12
Placering faktor 4 41 35 26 21 15
Placering faktor 8 44 38 28 24 18


 

 

Styring af AIR 9+ foretages med det samme CTS 700 touch panel, der bruges til Compact P ventilation og varmt brugsvand.

Der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, sommer/vinterdrift, ude- eller rumkompenseret styring og temperaturstyring.

18 Tilslutning 1”
19 Flexslange 1”
20 Afspærringsventil
21 P1 cirkulationspumpe 130 mm
23 Elsuppleringsvarme 2 x 3 kW
24 Temperaturføler T18 buffertank (fremløb)
25 Flexslange 10 mm
26 Automat udlufter 3/8”
27 Ekspansionsbeholder 8 liter
28 Manometer
29 Sikkerhedsventil 2,5 bar
30 Afspærringsventil med snavsefilter
31 P2 cirkulationspumpe
37 Påfyldningshane 1/2”
43 3-vejs ventil
50 Temperaturføler T23 fordamperflade
51 Temperaturføler T20 udetemperatur
52 Temperaturføler T17 efter kondensator
53 Temperaturføler T16 før kondensator

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat
+
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy