Compact P med CTS 602 styring

Compact P er modulbaseret og tilbyder dermed ikke bare en - men flere løsninger. Dette giver dig mulighed for at vælge den løsning, der passer bedst til størrelsen af ​​din bolig og din families behov.

Compact P er et ventilations- og varmeanlæg, der sikrer dit hjem ventilation, varmegenvinding samt varmt brugsvand. Dette sikrer en daglig fornyelse af luften ved at fjerne støv, lugt og overskydende fugt, hvilket giver et sundt og behageligt indeklima.

Hvis du er på udkig efter en løsning, der samtidig sikrer centralvarme i huset, anbefaler vi en Compact P-løsning med en jord- eller udeluftvarmepumpe.

Som et ud af få kompakte ventilations- og varmegenvindingsanlæg i verden har Compact P modtaget den internationalt anerkendte Passivhus-certificering – som en ubestridelig anerkendelse af de miljømæssige fordele, der følger af dets høje effektivitet. Denne certificering betyder, at Compact P er forhåndsgodkendt til passivhuse, og der er dermed ikke behov for yderligere dokumentation.

Compact P serien med henholdsvis GEO eller AIR varmepumper har opnået den tyske Smart Grid certificering, hvilket betyder, at det kan tilpasse driften efter el-nettes strømkapacitet.

 

Compact P er en energieffektiv total indeklimaløsning til alle former for lavenergihuse, standard enfamiliehuse, lejligheder og mindre kontorområder i erhvervslejemål med et ventilationsbehov på op til 300 m3/h. Compact P har en 180 l varmtvandsbeholder med 2 lags glasemalje, der sikrer en lang levetid.

Compact P genvinder energien i den udsugede luft med en højeffektiv modstrømsveksler. Den restenergi som modstrømsveksleren ikke udnytter, udnyttes af varmepumpen til produktion af varmt brugsvand og til yderligere opvarmning af tilluften. Varmepumpen har reversibel kølekreds, hvilket betyder, at aggregatet om sommeren kan køle tilluften med op til 10 °C.

Kølingen virker ikke som et airconditionsanlæg på grund af det lave luftskifte, men ved nedkølingen affugtes tilluften, hvilket giver et mere behageligt indeklima, end man kan opnå med et almindeligt ventilationsaggregat uden varmepumpe.

Dimensioner (B×D×H) 900 x 610 x 2,065 mm
Vikt 202 kg
Material hölje Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Värmeväxlartyp Modstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, omdrejningskonstante
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Externt läckage < 1,4% (*3)
Internt läckage < 1,1 % (*4)
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 2,2 kW / 9,6 A (1*) // 3,4 kW / 14,8 A (2*)
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3 W
Omgivningstemperatur 1,2 kW

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1 Compact P standard
* 2 Compact P Polar med indbygget forvarmeflade
* 3 Ved ± 250 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.
* 4 Ved ± 100 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

Datablad
Compact P datablad

Brochure
Ventilations- og indeklimaløsninger

Datablad tilbehør
Emhætteløsninger
Varmeflader

DWG tegning
Compact P DWG tegning

3D STEP filer
Compact P 3D STEP fil

3D Revit filer
Compact P 3D Revit fil

Montagevejledning
Compact P CTS 602 HMI Touch panel

Brugervejledning
Compact P CTS 602 HMI Touch panel

Softwarevejledning
Compact P CTS602 HMI Touch panel

Passivhus certifikat
Compact P Passivhus-certificering (92m3)
Compact P Passivhus-certificering (172m3)


 

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning
gennemsnitligt klima
94 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 1081 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 46 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivitet ved vandopvarmning koldt klima 94 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 94 %
Årligt elforbrug - koldt klima 1081 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 1081 kWh/annum

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm qv og eksternt tryktab Pt, ext.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Compact P tilbydes i en XL-udgave, der kan levere en luftmængde på 415 m3/h ved 100 Pa.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgraden som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] for aggregat med modstrømsveksler.

Temperaturvirkningsgrad iht. EN13141-7 (2°C / 20°C).

NB! Temperaturvirkningsgraden, er for modstrømsveksleren alene (uden varmepumpedrift).

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm (qv) = 210 m3/h og eksternt tryktab (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en fralufttemperatur = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er udregnet for varmepumpe og modstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem Compact P til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra Compact P beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft

CTS602 styringen er en avanceret styring, men mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til forbindelse til Nilan Connect, Nilan MultiLink samt Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervagt Tidsstyret filtervagt giver besked, når det er tid til at skifte filter. Kan indstilles mellem 30 og 180 dage.  +
Driftstilstand Kan indstilles til at køre Auto efter indstillede værdier eller indstilles til at køre i varme- eller kølemode.  +
Trinløs regulering De fire ventilationstrin kan indstilles trinløst 20-100%, med forskellige værdier for tilluft og fraluft.  +
Fugtstyring Indbygget fugtstyring kan indstilles til at køre høj ventilationsdrift ved høj fugt (når man er i bad) og lav ventilationsdrift, hvis luftfugtigheden i boligen bliver for lav. +
Aktiv køl Aggregatet kan indstilles til at køle tilluften om sommeren, hvis der skulle være behov for det. Når varmepumpen køler, afsættes varmen i varmtvandsbeholderen, således at man får "gratis" varmt brugsvand, når aggregatet er i kølemode. +
Lav udetemperatur Det er muligt at sænke ventilationen ved lav udetemperatur, for at undgå at luftfugtigheden indenfor bliver for lav. +
CO2 styring Det er muligt at styre ventilationsniveauet efter boligens CO2 niveau. -
Temperaturindstillinger Temperaturindstillingerne anvendes af styringen til at regulere driften af hele anlægget.  +
Frostsikring Styringen har en automatisk funktion til afrimning af veksleren, hvis der skulle danne sig is i den. +
Frostsikring Polar Polar-modellen har indbygget frostsikringsforvarmelegeme til beskyttelse af modstrømsveksleren, så der ikke kommer is i den.  +
Frostsikring EHD Styringen kan styre en EHD-spjæld, der anvendes hvis udeluften kommer via en taghætte.  +
Varmt brugsvand Compact P producerer det varme brugsvand via luft/luft varmepumpen i ventilationsdelen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. +
El-supplering varmt vand Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand. +
Skoldningssikring Styringen har en skoldningssikring indbygget, der sikrer at det varme brugsvand ikke bliver for varmt og kan skolde brugerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres manuelt eller automatisk.  +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges.  
Ugeplan Der kan laves en ugeplan med forskellige indstillinger afhængig af brugen af boligen. +
Brugervalg 1 Anvendes hvis man via et potentialtfrit signal ønsker at overstyre aggregatets drift. Anvendes f.eks. hvis der er tilsluttet en emhætte til anlægget. +
Brugervalg 2 Anvendes som brugervalg 1, men har samtidig et udgangssignal, der kan anvendes f.eks. til at styre en spjæld. +
Hændelseslog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Udlæs data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +
Nødstop ventilation Man må ikke slukke for ventilationen, da det kan give skader på aggregatet, kanalsystem og i værste fald boligen. Men det kan være nødvendigt kortvarigt at slukke for ventilationen f.eks. på grund af en beredskabsmeddelelse. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy