Compact P EK med el-patron

Compact P EK har samma funktioner och fördelar som Compact P, men kan också värma huset via en el-patron.

El-uppvärmning är en bra lösning om huset är mycket tätt och därför inte behöver använda så mycket energi vid uppvärmning, t.ex. i ett passivhus. Dock måste det undersökas om lagarna i det lokala området tillåter el-uppvärmning.

Fördelen med Compact P EK är att det inte behöver grävas ner jordslangar eller installeras en uteluft-värmepump som vid traditionella uppvärmningslösningar med en värmepump. Detta gör installationen enklare och billigare.

Compact P EK finns även i en version med inbyggt förvärmningsbatteri - Compact P Polar EK. Compact P Polar EK är optimal för användning i kallare klimat.

Viktig information:
Observera att för den norska marknaden finns en variant anpassad till lokala temperaturer och vattenkvaliteter. Vänligen kontakta Nilan för ytterligare information.

Compact P EK-anläggningen har en inbyggd el-patron som kan anslutas till ett vattenburet centralvärmesystem och kan därmed värma upp huset via el.

Fördelen med Compact P EK är att det inte behöver grävas ner jordslangar eller installeras en uteluft-värmepump som vid traditionella uppvärmningslösningar med en värmepump. Detta gör installationen enklare och billigare.

El-uppvärmning är en bra lösning om huset är mycket tätt och därför inte behöver använda så mycket energi vid uppvärmning, t.ex. i ett passivhus. Dock måste det undersökas om lagarna i det lokala området tillåter el-uppvärmning.

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

CO2-givare - CTS 700

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 700 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften.

CO2-nivån är programmerbar.

 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

Datablad
Compact P Serien

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Montagevejledning
Compact P EK

Brugervejledning
Compact P

Softwarevejledning
Compact P

CTS 700 Modbus protokol

 

Modell EK 3 kW
Kondensationspanna Nej
Lågtemperaturpanna Nej
B1-panna Nej
Kraftvärmeanläggning för rumsuppvärmning Nej
Anläggning för kombinerad rums- och tappvattenuppvärmning Nej

 

Element Symbol Värde Enhet   Element Symbol Värde Enhet
     
Nominell nyttoeffekt Prated 2,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋs 39 %
     
Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning P4 2,914 kW   Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning ŋ4 39 %
          Övrigt
          Värmeförlust i standbyläge Pstby 0,0864 kW

 

Modell EK 6 kW
Kondensationspanna Nej
Lågtemperaturpanna Nej
B1-panna Nej
Kraftvärmeanläggning för rumsuppvärmning Nej
Anläggning för kombinerad rums- och tappvattenuppvärmning Nej

 

Element Symbol Värde Enhet   Element Symbol Värde Enhet
     
Nominell nyttoeffekt Prated 5,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋs 39 %
     
Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning P4 5,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋ4 39 %
          Övrigt
          Värmeförlust i standbyläge Pstby 0,0864 kW

 

Modell EK 9 kW
Kondensationspanna Nej
Lågtemperaturpanna Nej
B1-panna Nej
Kraftvärmeanläggning för rumsuppvärmning Nej
Anläggning för kombinerad rums- och tappvattenuppvärmning Nej

 

Element Symbol Värde Enhet   Element Symbol Värde Enhet
     
Nominell nyttoeffekt Prated 8,914 kW   Årsverkningsgrad vid rumsuppvärmning ŋs 40 %
     
Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning P4 8,914 kW   Vid nominell nyttoeffekt och högtemperaturanvändning ŋ4 40 %
          Övrigt
          Värmeförlust i standbyläge Pstby 0,0864 kW

 

Compact P EK 3 kW

Värmeeffekt 3 kW
Försörjningsspänning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. säkringsstorlek (1 x 230 V) 16 A
Max. säkringsstorlek (3 x 230 V) 13 A
Max. säkringsstorlek (3 x 400V) 13 A
Vikt (elpatron) 21 kg
Standby elförbrukning 2 W
Tryckexpansionsbehållare 10 l

Compact P EK 6 kW

Värmeeffekt 6 kW
Försörjningsspänning 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. säkringsstorlek (1 x 230 V) 32 A
Max. säkringsstorlek (3 x 230 V) 13 A
Max. säkringsstorlek (3 x 400V) 13 A
Vikt (elpatron) 21 kg
Standby elförbrukning 2 W
Tryckexpansionsbehållare 10 l

Compact P EK 9 kW

Värmeeffekt 9 kW
Försörjningsspänning 3 x 230V / 3 x 400V
Max. säkringsstorlek (3 x 230 V) 16 A
Max. säkringsstorlek (3 x 400V) 16 A
Vikt (elpatron) 21 kg
Standby elförbrukning 2 W
Tryckexpansionsbehållare 10 l

Måttuppgiffter

1 Tillop el-patron 3/4”
2 Retur el-patron 3/4”
3 Kallvatten-tillförsel 3/4”
4 Varmvatten-utlopp 3/4”
5 Sensorficka-temperatur 3/4”
6 Anslutning av cirkulationsrör 3/4”
7 Avluft
8 Tilluft
9 Uteluft
10 Frånluft

Samtliga mått i mm.

1 Samleflade 3/4”
2 Avstängningsventil
3 Cirkulationspump
4 Påfyllning 1/2”
5 Elpatron med elvärmeslinga
6 Tryckexpansionsbehållare
7 Automatisk avluftning
8 Temperaturgivare
9 Manometer
10 Säkerhetsventil 2,5 bar
11 Smutsfilter

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat

+
-
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy