Compact P GEO

Compact P GEO har samma funktioner och fördelar som Compact P, men kan även utnyttja energin i marken för uppvärmning av bostaden.

Med Compact P GEO blir din bostad självförsörjande med hållbar energi och det är inte längre nödvändigt att använda energikällor som fjärrvärme, olja eller gas för uppvärmning. Compact P GEO är ett miljöriktigt val för dig som önskar att utnyttja hållbar energi för uppvärmning av bostaden och samtidigt få fördelarna i form av en lägre värmeräkning och ett gott och sunt inneklimat.

Med hjälp av nedgrävda slangar i marken utnyttjar Compact P GEO energin i marken för att värma upp bostaden via ett golvvärmesystem eller annan typ av lågtemperatursystem. Anläggningen är utrustad med en 3 kW (Compact P GEO 3), 6 kW (GEO 6) eller 9 kW (GEO 9) markvärmepump. Båda har en variabel kompressor med ett reglerområde på respektive 0,5-3 kW, 1-6 kW och 1,5-9 kW (vid brine/vatten-temperatur 0/35 ˚C). Detta innebär att lösningen anpassar värmeeffekten utifrån det aktuella behovet och säkerställer därmed en låg energiförbukning året runt.

Compact P GEO-lösningen kan reducera din värmeräkning med mer än 50%. För varje kW el, som markvärmepumpen använder, får du upp till 4 gånger värme i retur.

Compact P-serien, med GEO eller AIR-värmepumpar, har uppnått tysk Smart Grid-certifiering, vilket innebär att den kan anpassa driften till elnätets elnät.

Viktig information:
Vi vill framhålla att det på den norska marknaden finns en variant som är anpassad till lokala temperaturer och vattenkvaliteter. Kontakta Nilan för närmare information.
 

 

Tekniske specifikationer GEO 3 GEO 6 GEO 9
Dimensioner
(B x D x H)
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Vægt 55 kg 55 kg 56 kg
Styring CTS 700 CTS 700 CTS 700
Kompressor variabel hastighed Ja (20-100%) Ja (20-100%) Ja (20-100%)
Opstillingssted, rumtemperatur 5°C → 35°C 5°C → 35°C 5°C → 35°C
Forsyningsspænding og tilslutning 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz
Sikringsstørrelse 13A/20A 16A 16A
Startstrøm, Imax, Start 14A 14A 15A
Standby elforbrug 2,5 W 2,5 W 2,5 W
Elsuppleringsvarme 2 kW 2 kW 2 kW
Mærkeeffekt brinepumpe (max/min). A-pumpe 87/6 W 87/6 W 87/6 W
Mærkestrøm brinepumpe (max/min). A-pumpe 0,7/0,06 A 0,7/0,06 A 0,7/0,06 A
Kølemiddel R410A R410A R410A
Kølemiddelfyldning 1,1 kg 1,4 kg 1,4 kg
Pressostat lavtryk (on/off) 2,2/3,4 barG 2,2/3,4 barG 2,2/3,4 barG
Pressostat højtryk (on/off) 42/33 barG 42/33 barG 42/33 barG
Frostsikringsmiddel Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Frostsikring, brine -20°C → -18°C -20°C → -18°C -20°C → -18°C
Designtryk brine-/centralvarmeside 4/4 bar 4/4 bar 4/4 bar
Åbningstryk sikkerhedsventil brine-/centralvarmeside 3,5/2,5 bar 3,5/2,5 bar 3,5/2,5 bar
Ekspansionsbeholder brine-/centralvarmeside 8/8 liter 8/8 liter 8/8 liter
Fortryk ekspansionsbeholdere 0,5 barG 0,5 barG 0,5 barG
Miljøpressostat brine, lækagealarm (on/off) 0,6/1,1 barG 0,6/1,1 barG 0,6/1,1 barG
Varmeydelsen PH med variabel kompressor 0,5-3 kW 1-6 kW 1,5-9 kW
Centralvarme, fremløbstemperatur, driftsområde 25°C → 45°C 25°C → 45°C 25°C → 45°C
Brinetemperatur til fordamper, driftsområde -5°C → 20°C -5°C → 20°C -5°C → 20°C
Centralvarme tryktab kondensator 10 kPa/0,14 l/s 15 kPa/0,29 l/s 15 kPa/0,29 l/s
Centralvarme tilslutning 3/4” 3/4” 3/4”
Brine tryktab fordamper 10 kPa/0,19 l/s 15 kPa/0,39 l/s 15 kPa/0,39 l/s
Brine tilslutning 1”  1” 1”
COP 0/35°C ved max. PH, iht. EN14511:2012 med brine/vand dT=3/5°C 4,5 (PH max. 3 kW) 4,27 (PH max. 6 kW) 4,19 (PH max. 9 kW)
EHPA testet og godkendt N/A Ja*  
SCOP testet iht. EN14825:2012** 5,17 5,15 5,49
JAZ*** 4,6    
Lydeffektniveau LWA ved 100% varmeydelse 0/35°C ≤ 51 dB(A) ≤ 51 dB(A) ≤ 51 dB(A)
Lydeffektniveau LWA ved 50% varmeydelse 0/35°C ≤ 44 dB(A) ≤ 44 dB(A) ≤ 44 dB(A)
Lydtrykniveau LpA i 1 m ved 100% varmeydelse 0/35°C ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A)
Lydtrykniveau LpA i 1 m ved 50% varmeydelse 0/35°C ≤ 33 dB(A) ≤ 33 dB(A) ≤ 33 dB(A)

*) Overholder ”EHPA Test Regulations vers. 1.4, 2011-02-01” med max. ydelse 3 kW ved 0/35°C iht. EN14511:2012
**) SCOP (Sesonal COP) er for ”lav temperatur anvendelse, middel (A) klima ” bestemt flow”
***) JAZ iht. VDI 4650 væske-vand 0/35°C
Lyddata iht. EN12102 og EN ISO 9614-2

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Topcover

För övertäckning av kanalerna över aggregatet erbjuder Nilan en skyddslucka i vitlackerad aluzink (RAL 9016).

Sol

Extra värmeväxlare på 0,7 m2 i varmvattenbehållaren som kan anslutas till en solvärmeanläggning på ca. 3 m2 eller till andra värmekällor.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

Modell GEO 3
Luft-till-vatten-värmepump Nej
Vatten-till-vatten-värmepump Nej
Saltlösning-till-vatten-värmepum Ja
Lågtemperaturvärmepump Ja
Utrustad med extra värmegenerator Ja
Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump Nej

 

Temperaturkontroll  
Modell CTS700
Klass 2
Andel av säsongsmedelverkningsgrad 2%

 

Post Beteckning Värde Enhet   Post Beteckning Värde Enhet
     
Nominell avgiven värme­effekt (*) Prated 3,44 kW   Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ŋs 208 %
*Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur på Tj   Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj
Tj = -7 °C Pdh 3,04 kW   Tj = -7 °C COPd 4,66  
Tj = +2 °C Pdh 1,88 kW   Tj = +2 °C COPd 5,29  
Tj = +7 °C Pdh 1,26 kW   Tj = +7 °C COPd 5,63  
Tj = +12 °C Pdh 1,02 kW   Tj = +12 °C COPd 5,82  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 3,03 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,61  
     
Tj = temperaturdriftsgräns Pdh 0     Tj = driftsgräns COPd 0  
För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) Pdh       För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -7     För luft-till-vatten-värme­pumpar: Gränstemperatur för drift     °C
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet Pcych       Cykelintervallets verkningsgrad      
Degraderingskoefficient Cdh 0,97     Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift WTOL 52 °C
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge   Extra värmegenerator
Frånläge POFF 0,003     Nominell avgiven värmeeffekt Psup 2 kW
Termostatfrånläge PTO 0,010            
Standbyläge PSB 0,010     Typ av tillförd energi Elektrisk    
Vevhusvärmarläge PCK 0,000            
Övriga poster          
Kapacitetsreglering: Variabel kompressor Variabel vattenflödet inomhus   För luft-till-vatten-värme­pumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)     m3/h
  Variabel inomhus temperatur reglering   För vatten-/saltlösning-till- vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus   0,518 m3/h
Ljudeffektnivå, inomhus/utom­hus LWA 47 dB          
Årlig energiförbrukning QHE 931 kWh          

 

Modell GEO 6
Luft-till-vatten-värmepump Nej
Vatten-till-vatten-värmepump Nej
Saltlösning-till-vatten-värmepum Ja
Lågtemperaturvärmepump Ja
Utrustad med extra värmegenerator Ja
Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump Nej

 

Temperaturkontroll  
Modell CTS700
Klass 2
Andel av säsongsmedelverkningsgrad 2%

 

Post Beteckning Värde Enhet   Post Beteckning Värde Enhet
     
Nominell avgiven värme­effekt (*) Prated 6,01 kW   Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ŋs 208 %
*Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur på Tj   Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur 20 °C och en utomhustemperatur Tj
Tj = -7 °C Pdh 5,29 kW   Tj = -7 °C COPd 4,48  
Tj = +2 °C Pdh 3,32 kW   Tj = +2 °C COPd 5,22  
Tj = +7 °C Pdh 2,09 kW   Tj = +7 °C COPd 5,69  
Tj = +12 °C Pdh 1,30 kW   Tj = +12 °C COPd 5,30  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 6,01 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,27  
     
Tj = temperaturdriftsgräns Pdh 0     Tj = driftsgräns COPd 0  
För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) Pdh       För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     För luft-till-vatten-värme­pumpar: Gränstemperatur för drift     °C
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet Pcych       Cykelintervallets verkningsgrad      
Degraderingskoefficient Cdh 0,99-1     Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift WTOL   °C
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge   Extra värmegenerator
Frånläge POFF 0,002     Nominell avgiven värmeeffekt Psup 0 kW
Termostatfrånläge PTO 0,024            
Standbyläge PSB 0,002     Typ av tillförd energi Elektrisk    
Vevhusvärmarläge PCK 0,000            
Övriga poster          
Kapacitetsreglering: Variabel kompressor Variabel vattenflödet inomhus   För luft-till-vatten-värme­pumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)     m3/h
  Variabel inomhus temperatur reglering   För vatten-/saltlösning-till- vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus   1,041 m3/h
Ljudeffektnivå, inomhus/utom­hus LWA 51 dB          
Årlig energiförbrukning QHE 2386 kWh          

 

Modell GEO 9
Luft-till-vatten-värmepump Nej
Vatten-till-vatten-värmepump Nej
Saltlösning-till-vatten-värmepum Ja
Lågtemperaturvärmepump Ja
Utrustad med extra värmegenerator Ja
Pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump Nej

 

Temperaturkontroll  
Modell CTS700
Klass 2
Andel av säsongsmedelverkningsgrad 2%

 

Post Beteckning Värde Enhet   Post Beteckning Värde Enhet
     
Nominell avgiven värme­effekt (*) Prated 9,05 kW   Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning ŋs 232 %
*Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning för delbelastning vid inomhustemperatur 20 °C och utomhustemperatur på Tj   Deklarerad värmefaktor eller primärenergifaktor för delbelastning vid en inomhustemperatur på 20 °C och en utomhustemperatur Tj
Tj = -7 °C Pdh 8,01 kW   Tj = -7 °C COPd 4,42  
Tj = +2 °C Pdh 4,87 kW   Tj = +2 °C COPd 5,33  
Tj = +7 °C Pdh 3,13 kW   Tj = +7 °C COPd 5,96  
Tj = +12 °C Pdh 1,39 kW   Tj = +12 °C COPd 5,96  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 9,05 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,16  
     
Tj = temperaturdriftsgräns Pdh       Tj = driftsgräns COPd    
För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) Pdh       För luft-till-vatten-värmepumpar Tj = -15 °C (om TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     För luft-till-vatten-värme­pumpar: Gränstemperatur för drift     °C
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet Pcych       Cykelintervallets verkningsgrad      
Degraderingskoefficient Cdh 0,94-0,99     Uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift WTOL   °C
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge   Extra värmegenerator
Frånläge POFF 0,010     Nominell avgiven värmeeffekt Psup 0 kW
Termostatfrånläge PTO 0,015            
Standbyläge PSB 0,010     Typ av tillförd energi Elektrisk    
Vevhusvärmarläge PCK 0,010            
Övriga poster          
Kapacitetsreglering: Variabel kompressor Variabel vattenflödet inomhus   För luft-till-vatten-värme­pumpar: Nominellt luftflöde (utomhus)     m3/h
  Variabel inomhus temperatur reglering   För vatten-/saltlösning-till- vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus   1,53 m3/h
Ljudeffektnivå, inomhus/utom­hus LWA 53 dB          
Årlig energiförbrukning QHE   kWh          

 

 

COP - GEO 3

Testet i henhold til EN14825 

 

COP - GEO 6

Testet i henhold til EN14825 

COP - GEO 9

Testet i henhold til EN14825 

Front
1. Returløb brine
2. Fremløb brine
3. Returløb centralvarme

Bund
1. Returløb brine
2. Fremlløb brine
3. Fremløb centralvarme
4. Returløb centralvarme

Styrningen av Compact P sker via den tillhörande touch panelen CTS 700 som innehåller en rad funktioner, bland annat menystyrning, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastigheten, bypass under sommaren (fri kylning), styrning av eftervärmare, felmeddelanden osv.

CTS 700 levereras med en fabriksinställd grundinställning som går att anpassa till kundens önskemål för att ge optimal drift och maximalt utnyttjande av aggregatet.

Instruktioner för användning av CTS 700 finns i en separat manual som medföljer aggregatet.

1 Förångare
2 Serviceventil för lågt tryck
3 Lågtryckspressostat
4 Kompressor
5 Högtryckspressostat
6 Kondensor
7 Expansionsventil
8 Tittglas med fuktindikator
9 Serviceventil för högtryck
10 Kombifilter
11 Samlingsyta 1”
12 Flexslang
13 Påfyllningskran
14 Spärrventil
15 Smutsfilter
16 Säkerhetsventil 3,5 bar
17 Manometer
18 Kulkran
19 Cirkulationspump 130 mm
20 Miljöpressostat 0,6/1,1 bar
21 Flexslang 10 mm
22 Expansionsbehållare 8 L
23 Automatavluftare 3/8”
24 Elpatron 2 kW
25 Temperaturgivare T1 max. 45 °C (centralvärme)
26 Säkerhetsventil 2,5 bar
27 Samlingsyta 3/4”
28 Överströmningsventil
45 Temperaturgivare T4 (brinegivare)
46 TemperaturgivareT3 (utomhusgivare)

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat

+
-
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy