Compact S

Compact S är en energieffektiv inneklimatlösning för alla typer av lågenergihus, standard enfamiljshus, lägenheter och mindre kontorslokaler med ett ventilationsbehov upp till 375 m3/h.

Compact S återvinner energin i frånluften med en högeffektiv motströmsväxlare. Den restenergi som motströmsväxlaren inte utnyttjar tas tillvara av värmepumpen för produktion av tappvarmvatten och till ytterligare uppvärmning av tilluften.

Värmepumpen har en reversibel kylkrets. Det innebär att aggregatet på sommaren kan kyla tilluften med upp till 10 °C. På grund av den låga luftväxlingen fungerar kylningen inte som en luftkonditioneringsanläggning. Men vid nedkylningen avfuktas tilluften, vilket ger en mer behaglig inomhusmiljö jämfört med konventionell ventilation utan värmepump.

* 1 Compact S standard
* 2 Compact S Polar med inbyggt förvärmebatteri
* 3 Vid ± 250 Pa och 265 m3/h enl. EN 13141-7.
* 4 Vid ± 100 Pa och 265 m3/h enl. EN 13141-7.

Dimensioner (B×D×H) 600 x 600 x 2250 mm
Vikt 160 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, pulverlackerad vit RAL9016
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, volymkonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 0,78%
Internt läckage < 1,47%
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3 W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C
Kylmedium R134a

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars leder till minskad värmeeffekt. Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

(I Polar-versionen ingår en integrerad frostskyddande förvärmare).

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning gennemsnitligt klima 118 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 852 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 46 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivietet ved vandopvarmning koldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 118 %
Årligt elforbrug - koldt klima 852 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapacitet

Kapaciteten på ett standardaggregat som funktion av luftflöde (qv ) och externt tryckfall (Pt,ext ).

SEL-värden ift. EN 13141-7 är för standardanläggning med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan eftervärmebatteri.

SEL-värden innehåller aggregatets totala elförbrukning exkl. styrutrustning.

Omvandlingsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad som funktion av luftflöde qv [m3/h] för motströmsvärmeväxlaren.
Temperaturverkningsgrad ift. EN308.

Ljuddata

Ljuddata är luftflöde (qv ) = 210 m3/h och externt tryckfall (Pt, ext ) = 100 Pa ift. EN 9614-2 för höljet och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivån LWA sjunker med minskande luftflöde och lägre mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA vid ett givet avstånd är avhängt av rummets akustiska förhållanden på installationsstället.

COP luft-luft

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur [°C] och luftflöde qv [m3/h] ift. EN14511 vid en frånluftstemperatur = 21°C.

Tappvarmvatten

Volymen av Tappvarmvatten i liter Vmax [L] från Compact S varmvattenberedare som funktion av vattentemperatur t [C°] och beredarens temperatur vid 40, 50 och 60 °C

Värmeeffekt tilluft

Värmeeffekt Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och utelufttemperatur [°C], Enligt EN 14511, frånluft = 21 °C

Värmeeffekt är det bidrag till rumsuppvärmningen som friskluften tillförs genom Compact S till tilluften.

Ventilationsförlusten är den värmeeffekt som förloras utan värmeåtervinning vid det givna luftflödet.

1. Avluft
2. Frånluft
3. Tilluft
4. Uteluft

Driften av Compact S styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Funktionsöversikt CTS 602 styrning

 Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tilbehör

3 nivåer Styrningen är updelad i 3 nivåer: Brukare/Service/Fabrik med olika behörighet och möjligheter till ändring.  +
Veckoplan Automatiken är försedd med 3 veckoprogram (från fabriken inställt till off).
• Program 1: till den utearbetande familjen
• Program 2: till den hemmavarande familjen
• Program 3: till yrkesmässig verksamhet (kontor, etc)
Dessutom finns det möjlighet till att programmera sitt eget veckoprogram.
 +
Brukarval 1 Ger möjlighet till att överstyra driften i huvudmenyn via extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor (närvarogivare).  +
Brukarval 2 Med installerat optionskort:
• Överstyr Brukarval 1 (t.ex. anslutning av EM-box)
• Upp till 500W direktstyring av draget relä
• Med utgångsrelä
• Start/Stopp av centralt värmesystem
-
Larmer Alarmlogggning med senaste 16 larm.  +
Dataloggning Möjlighet till dataloggning med kapacitet på 46.000 loggningar:
• Kan ställas in mellan 1 och 120 minuter
• Om “OFF” väljs loggas endast händelser och larm
+
Filtervakt Tidsstyrt filterlarm (fabriksinställt till 90 dagar). Inställbart till 30/90/180/360 dagar.  +
Luftkvalitet Ger möjlighet till att välja fuktgivare och/eller CO2-givare till och från.  +/-
Fuktstyrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög luftfuktighet.  +
Sommar/vinter drift Möjlighet för inställning av sommar- och vinterdrift.  
Vinter låg Ger möjlighet att välja lågt ventilationssteg vid låga utetemperaturer.  +
Avisning Automatisk avisning av värmeväxlaren.  +
Påfrysningsskydd Om värmesystemet är ur funktion (vid vatten-eftervärmare) stoppas aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning med risk för sönderfrysning av värmebatteriet.  +
Temperaturstyrning Ger möjlighet att välja den styrande temperaturgivaren för aggregatet.
• T10 UDSUG (frånluft)
 +
Luftmängd Steglös inställning av fyra fläktsteg. Tilluft och frånluft kan ställas in individuellt.
Steg 1 < 25% - Steg 2 < 45% - Steg 3 < 70% - Steg 4 < 100%
 +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C  
Summalarm Utgång för summalarm.  +
Konstant tryckreglering Möjlig på både frånlufts- och tilluftssidan.  -
Kylning Via bypass (kan endast kyla med utetemperatur) eller kylåtervinning (kan endast kyla med innetemperatur) 
Möjlighet till att välja om aggregatet skall köra ett högre fläkthastighet (högre fläktsteg) under kylning.
Via veckour möjlighet till inställning av nattkyla.
 +
El-eftervärmebatteri • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 -
Fördröjd uppstart Möjlighed till fördröjd start av fläktar när avstängningsspjäll är monterade.  +
Nollställning Återställer till fabriksinställning.  +
Manuell testfunktion Ger möjlighet till manuell test av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy