Ikonförklaringar

 

Aktiv värmeåtervinning
 
Aktiv värmeåtervinning
Anläggningen utnyttjar energin i antingen luften eller i marken och omsätter den till värme via en värmepump.
 
Passiv värmeåtervinning
 
Passiv värmeåtervinning
Anläggningen utnyttjar energin i frånluften från hemmet och omsätter den till värme utan att tillföra extra energi.
Ventilation
 

Ventilation
Anläggningen ventilerar ut använd och fuktig luft ur hemmet och tillför frisk, tempererad och filtrerad luft.

Komfortvärme
 
Komfortvärme
Anläggningen värmer upp den friska luften som tillförs hemmet till så pass hög temperatur att den reducerar energiförbrukningen för centralvärme.
Komfortkyla
 
Komfortkyla
Anläggningen kyler den friska luften som tillförs hemmet med upp till -8°C i förhållande till utelufttemperaturen.
Produktion av varmt hushållsvatten
 
Produktion av varmt hushållsvatten
Anläggningen utnyttjar energin i antingen luften eller marken för att producera varmt hushållsvatten.

Uppvärmning
 

Uppvärmning
Anläggningen utnyttjar energin i antingen luften eller marken för uppvärmning via element eller golvvärme.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy