NilAIR slangar

Användning
En flexibel lösning som förser tilluft och frånluft runt om i bostaden
Slangarna är speciellt utvecklade för användning i ventilationssystem, och kan monteras i olika byggnadskomponenter bl.a.:
• I isolerade utrymmen (innanför diffusionsspärr)
• I gjutet betonggolv eller tak
• Ovan undertak

Slangarna har många fördelar jämfört med den traditionella lösningen med spirorör. Montaget är tidsbesparande och utförs utan användning av specialverktyg som t.ex. vinkelslip, och blir lätt att montera på ställen där utrymmet är begränsat.
Flexibiliteten gör att slangarna är användbara i många situationer, där traditionella rör inte kan användas på grund av platsbrist.

Slangarna kan böjas till följande radie:
Ø75 mm: 27 cm
Ø90mm: 30 cm

Fördelar

  • Glatta invändiga ytor minimerar tryckfall och underlättar rengöring
  • Förstärkt räfflad utsida (STIS > 12,0 kN/m2 mht. EN ISO 9969 SN 12)
  • Lätta att placera i den existerende isoleringen (ingen extra isolering)
  • Böjbar – inget behov av att köpa vinklar och T-stycken
  • Ljuddämpande - inget behov av att installera extra ljuddämpare mellan varje rum*

​*Dæmpningen af “telefoni” er på mere end 50 dB ved en oktavbånd middel frekvenz på 1000 Hz. Testet iht. ISO 3741 og EN ISO9614-1 (HTA Luzern - Prüfbericht Nr: HP-04389)

Snabb montering
Tack vare det unika och patenterade NilAIR klick-systemet kan alla slangarna i luftfördelningssystemet monteras utan användning av verktyg. Detta är möjligt på grund av den speciella designen av anslutningsstosar som sitter på samtliga fördelningsboxar, samt på frånlufts- och tilluftsboxarna.

Stosarna är konstruerade så att de passar till både Ø75 mm och Ø90 mm slangar.

Montagering av NilAIR slang Ø75 mm
På stosarna sitter en klämring. När slangen är intryckt och fastlåst i stosen (A), dras klämringen på plats (B), vilket säkrar för en stabil anslutning.

Montering av NilAIR slang Ø90 mm
En fogsträng läggs in i stosen, som slangen trycks in i. Slangen låses fast av mothållarna i stosen, vilket säkrar för en stabil och tät anslutning.

Täcklock

För att täcka stos som inte används i fördelningsboxen.

Täcklocket kan även användas som skydd mot byggdamm och regnvatten vid montage på slangar eller fördelningsboxar.

Muff

För skarvning av fördelningsslangar vid behov av förlängning.

Tryckfall per meter

 NilAIR slangar

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy