VP 18 M2

Välj VP 18 M2 om du önskar ventilation med högeffektiv värmeåtervinning, varmt hushållsvatten och komfortvärme.

Anläggningen suger ut varm, fuktig luft från bostaden och för därmed bort dammpartiklar, fukt och lukt. Därutöver används energin från frånluften för uppvärmning av hushållsvatten samt tilluften.

Med en VP 18 M2 anläggning uppnår du ett sunt och behagligt inneklimat, samtidigt som du minskar värmeräkningen.

VP 18 M2 är en mycket kompakt anläggning, som inte tar mer plats än ett vanligt högskåp.

Viktig information:
Vi vill framhålla att det på den norska marknaden finns en variant som är anpassad till lokala temperaturer och vattenkvaliteter. Kontakta Nilan för närmare information.

VP 18 M2 har beräknats för installation i tvättstugor eller teknikrum, och är lämpligt för bostäder med ett luftflödesbehov på upp till 300 m3/h.

Aggregatet kombinerar ventilation med aktiv värmeåtervinning, produktion av hushållsvarmvatten och komfortvärme i en kompakt och platsbesparande lösning.

VP 18 M2 är ett givet val i bostäder där det är ont om plats, eftersom aggregatet inte tar mer plats än ett vanligt högskåp. Detta ska ses i förhållande till lösningar med separata installationer för ventilation, uppvärmning och hushållsvarmvatten, som kan fylla hela tvättstugan eller teknikrummet.

Dimensioner (B×D×H) 600 x 600 x 2000 mm
Vikt 150 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, vit pulverlack RAL9016
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 1,4%
Internt läckage < 1,1 %
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 2200 W / 9,5 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3W
Kompressortyp Kolvkompressor
Kylmedium R134a, 1000 g

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     Ved ± 250 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2     Ved ± 100 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
 

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning gennemsnitligt klima 118 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 852 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 57 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivietet ved vandopvarmning koldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 118 %
Årligt elforbrug - koldt klima 852 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapacitet

Max tryck-kapacitet, Pt,ext , som funktion av qv.

SEL-värden enligt EN 13141-7 är för standardaggregat med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan för- eller eftervärmare.

SEL-värdena innehåller aggregatets totala elförbrukning till fläktar inkl. styrutrustning med 40% avdrag för kondensor/förångare enligt BE10.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 1/3.600 x Wh/m3 eller 1 W/m3/h =3600 J/m3.

Ljuddata

Ljuddata är för qv = 210 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för omgivning och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivån LWA faller med fallande luftflöde och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA på ett givet avstånd är beroende av de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

COP luft-luft

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur t21 [°C] och luftflöde qv [m3/h] enligt EN14511 vid en rumstemperatur t11 = 21°C.

Tappvarmvatten

Tappvolymen i liter Vmax [L] från VP 18 M2 behållare som funktion av tapptemperatur t [C°] och behållartemperatur vid 40, 50 och 60°C.

Värmeeffekt tilluft

Värmeeffekt Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och utelufttemperatur t21 [°C]. Enligt EN 14511, t11=21 °C (frånluft).

Värmeeffekt är det bidrag till rumsuppvärmningen som friskluften tillförs genom VP 18 M2 till tilluften. Ventilationsförlusten är den värmeeffekt som förloras utan värmeåtervinning vid det givna luftflödet.

1. Avluft
2. Frånluft
3. Tilluft
4. Uteluft

Driften av VP18 M2 styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Funktionsöversikt CTS 602 styr

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Larm Larmlogg med de 16 senaste larmen.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
CO2-styrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg CO2-nivå.  -
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Temperaturstyrning Används för att välja styrande temperaturgivare för aggregatet.
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras i lämplig utsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
• Steg 1 < 25%
• Steg 2 < 45%
• Steg 3 < 70%
• Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem.

Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.

 +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  +
Reglering av konstant tryck Möjligt på både tillufts- och frånluftssidan.  -
Kylning

Via bypass eller värmepump.

Värmepumpen har en reversibel krets, vilket betyder att kretsen kan vändas så att aggregatet kyler tilluften i stället för att värma den. Det går att välja om aggregatet ska köra ett högre ventilationssteg under kylning.

För veckoplaner är det möjligt att ställa in nattsänkning.

 

 

 +

Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft (endast tillgängligt om styrenheten är inställd för eftervärmare).  +
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Optionsplint Ger möjlighet att ansluta till exempel
• Användarval 2, åsidosätter användarval 1 (till exempel anslutning av EM-box)
• Upp till 500 W direkt, styrning av överspänningsrelä
• Kan ge signal till extern uppvärmning av avfrostningsfunktionen
• Starta/stänga centralvärmesystem
 -
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy