Ventilation

En ventilationsanläggning med värmeåtervinning överför värmen från den luft som sugs ut, till den friska luft som tillförs huset. Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstugor och därmed förs damm, fukt och lukt bort från hemmet. Frisk, förvärmd tilluft förs därefter via luftkanaler in till sovrum och vardagsrum.


Serier
 

Combi 302 Polar

Combi 302 Polar passar för dig som vill ha ventilation med högeffektiv värmeåtervinning, komfortvärme och komfortkylning.

Combi 302 kombinerar två tekniker för värmeåtervinning. Först återvinner anläggningen cirka 85–95 % av värmen via den högeffektiva motströmsväxlaren. Restenergin återvinns därefter via anläggningens värmepump, som både kan värma upp och kyla tilluften som blåser in i bostaden.

Anläggningen suger ut den varma och fuktiga luften från bland annat köket, badrummet och tvättstugan. Därmed avlägsnas dammpartiklar, fukt och odör från bostaden. Combi 302 Polar kan byta ut 350 m³ luft per timme.

Med en Combi-anläggning får du därför ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat, samtidigt som du minskar på elräkningen.

Anläggningen är beräknad för placering i vindsutrymmen.

Combi 302 Polar är ett ventilationsaggregat som kombinerar två olika tekniker för värmeåtervinning.

Den passiva värmeåtervinningen sker via en motströmsväxlare som utnyttjar mellan 85 och 95 % av energin i utsugningsluften. Den aktiva värmeåtervinningen sker via en värmepump som utnyttjar restenergin. Värmepumpen har en COP på > 4, vilket betyder att du inte behöver montera någon eftervärmare med tillhörande blandningskrets. Combi 302 Polar har kapacitet att öka temperaturen i tilluften med över 30 °C.

Dessutom kan värmepumpen kyla uteluften om sommaren med upp till 10 °C. Pumpen fungerar inte som en luftkonditioneringsanläggning på grund av det låga luftbytet, men under nedkylningen avfuktas tilluften vilket ger ett mer behagligt inomhusklimat i bostaden även vid höga inomhustemperaturer.

Combi 302 Polar levereras med en integrerad förvärmare som frostskyddar motströmsväxlaren. Detta säkerställer kontinuerlig drift vid låga utomhustemperaturer.

Dimensioner (B×D×H) 1300 x 580 x 700 mm
Vikt 83 kg
Material hölje Aluzink stålplate, hvit pulverlakk RAL9016
Värmeförlust hölje 32 W /-32 W (*1)
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, volymkonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 1,1 % (*2)
Internt läckage < 1,8 % (*3)
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 1,2 kW / 5,2 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3,2W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C
Kompressortyp Stempelkompressor on/off
Kylmedium R134a

*1    32 W: Utetemperatur -12 °C. Omgivningstemperatur -12 °C.
        Frånlufttemperatur 20 °C (rum).
        -32 W: Utetemperatur -12 °C. Omgivningstemperatur 20 °C.
        Frånluftstemperatur 20 °C (rum).
* 2   Ved ± 250 Pa og 300 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 3   Ved ± 100 Pa og 300 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext.

SEL-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med ISO Coarse >90% (G4) filter och utan eftervärmare.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308: ɳ t = (ttilluft-tudeluft)/(tfraluft-tudeluft)

Ljuddata

Ljuddata för qv = 210 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för omgivning och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå, LWA, faller med fallande luftmängd och fallande mottryk.

Ljudtrycksnivå, LpA, på ett givet avstånd är beroende av de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

COP (värme)

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur t21 [°C] och volymflöde qv [m3/h] enligt EN14511 vid en rumstemperatur t11 = 21°C.

Värmeåtervinning (W)

Värmeåtervinning Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och utomhuslufttemperaturen t21 [°C]. I enlighet med EN 14511, t11=21 °C (frånluft).

Den heldragna linjen visar den samlade värmeåtervinningen, medan den streckade linjen anger den tillförda värmen i inblåsningsluften (värmeeffekten).

Skillnaden mellan den heldragna linjen och den streckade linjen motsvarar ventilationsförlusten, som täcks av värmepumpen och motströmsväxlaren.

Tilluftstemperatur (värme)

Tilluftstemperatur t22 [°C] som funktion av uteluftstemperatur t21 [°C] och volymflöde qv [m3/h] balanserat flöde.

Frånluftstemperatur t11 = 21 [°C], 45 RH [%].

Tilluftstemperatur (kyla)

Tilluftstemperatur t22 [°C] som funktion av uteluftstemperatur t21 [°C] och volymflöde qv [m3/h] balanserat flöde.

Frånluftstemperatur t11 = 24 °C

 

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanlutning

Driften av Combi 302 Polar styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

 

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanlutning
7: Forvarmeflade (frostsikring)

Givare
T2/T7: Tilluftsgivare
T1: Uteluftsgivare
T4: Avlufts- och avfrostningsgivare
T10: Rumsgivare/Frånluftsgivare
RH: Fugtgivare

Funktionsöversikt CTS 602 styr

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Larm Larmlogg med de 16 senaste larmen.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
CO2-styrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg CO2-nivå.  -
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Temperaturstyrning Används för att välja styrande temperaturgivare för aggregatet.
• T10 UDSUG (frånluft)
 +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
• Steg 1 < 25%
• Steg 2 < 45%
• Steg 3 < 70%
• Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem.

Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.

 +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  +
Reglering av konstant tryck Möjligt på både tillufts- och frånluftssidan.  -
Kylning Värmepumpen har en reversibel krets, vilket innebär att det är möjligt att stänga av kretsen så att enheten kyla i stället för att värma tilluften.  +
Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft.  +
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Optionsplint Ger möjlighet att ansluta till exempel
• Användarval 2, åsidosätter användarval 1 (till exempel anslutning av EM-box)
• Upp till 500 W direkt, styrning av överspänningsrelä
• Kan ge signal till extern uppvärmning av avfrostningsfunktionen
• Starta/stänga centralvärmesystem
 -
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska).  +

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy