Ventilation

En ventilationsanläggning med värmeåtervinning överför värmen från den luft som sugs ut, till den friska luft som tillförs huset. Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstugor och därmed förs damm, fukt och lukt bort från hemmet. Frisk, förvärmd tilluft förs därefter via luftkanaler in till sovrum och vardagsrum.


Serier
 

Combi S 302 Polar Top

Combi S 302 Polar Top er et ventilationsaggregat, der kombinerer to varmegenvindingsteknologier. 

Den passive varmegenvinding foregår via en modstrømsveksler, der udnytter 83 % af energien i udsugningsluften. Den aktive varmegenvinding foregår via en varmepumpe, der udnytter restenergien. Varmepumpen har en COP > 4, hvilket betyder, at der ikke er behov for at montere en eftervarmeflade med tilhørende blandingskreds. Combi S 302 Polar Top er i stand til at øge temperaturen i tilluften til over 30 °C.

Varmepumpen giver endvidere mulighed for at kunne køle udeluften om sommeren med op til 10 °C. Det virker ikke som et airconditionanlæg på grund af det lave luftskifte, men ved afkøling nedbringes luftfugtigheden i tilluften, hvilket giver et mere behageligt og komfortabelt indeklima i boligen, selv ved høje indetemperaturer.

Dimensioner (B×D×H) 600 x 600 x 1015 mm
Vikt 87 kg
Material hölje Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Värmeförlust hölje 32 W /-32 W (*1)
Fläkttyp EC, volumenkonstante
Filterklass ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 0,78%
Internt läckage < 1,47%
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 1,2 kW/5,2 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3 W
Omgivningstemperatur -10/+40 °C
Kylmedium R134a
*1 32 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted -12 °C.
Fralufttemperatur 20 °C (rum).
-32 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted 20 °C.
Fralufttemperatur 20 °C (rum).
*2 Ved ± 250 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.
*3 Ved ± 100 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm (qv ) og eksternt tryktab (Pt,ext ).

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] for aggregat med modstrømsvarmeveksler.
Temperaturvirkningsgrad iht. EN308.

NB!  Temperaturvirkningsgraden, er for modstrømsveksleren alene (uden varmepumpedrift).

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm (qv ) = 210 m3/h og eksternt tryktab (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.
Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en fralufttemperatur = 21°C

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem Combi S 302 Polar Top til indblæsningsluften.
Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Alle mål er i mm.
 
Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS 602 HMI touch panel tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

 

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- tilslutning
7: Forvarmelegeme (frostsikring)

Automatik
T1: Udeluftføler
T2: Tilluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T10: Rumføler/fraluftføler
RH: Fugtføler

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte styring af overdragelses relæ
• Udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
-
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass     

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift. +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T10 UDSUG (fraluft)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarme-systemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T10 UDSUG (fraluft)
 
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
• Trin 1 < 25%
• Trin 2 < 45%
• Trin 3 < 70%
• Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning af ekstern brandautomatik.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling

Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler i stedet for at opvarme tilluften. Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft.  +
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy