Ventilation

En ventilationsanläggning med värmeåtervinning överför värmen från den luft som sugs ut, till den friska luft som tillförs huset. Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstugor och därmed förs damm, fukt och lukt bort från hemmet. Frisk, förvärmd tilluft förs därefter via luftkanaler in till sovrum och vardagsrum.


Serier
 

Comfort 300 LR

Välj Comfort 300 LR om du önskar ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Anläggningen suger ut den varma, fuktiga luften från bland annat kök, badrum och tvättstuga och för därmed bort dammpartiklar, fukt och lukt från bostaden. Dessutom används energin från frånluften för uppvärmning av tilluften. Comfort 300 LR kan tillföra respektive 400 m³ luft per timme.

Anläggningen kan monteras med eftervärmare, som ansluts till antingen el- eller centralvärmeanläggningen. Därmed får du en behaglig tilluftstemperatur även under de kallaste vintermånaderna. Med en Comfort-anläggning får du ett sunt och behagligt inneklimat, samtidig som du minskar värmeräkningen.

Anläggningen är konstruerade för placering i vindsutrymme.

Comfort 300 LR är ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder och mindre affärslokaler med ett ventilationsbehov på upp till 400 m3/h.

Aggregaten är noga testade och produkten har tillverkats i mer än 15 år med löpande förbättringar. Tonvikten ligger på låg energiförbrukning, användarvänlighet och enkelt underhåll.

Därför finns serviceluckor på båda sidor, vilket innebär att Comfort 300 LR går att använda som både ”högermodell” och ”vänstermodell”. Detta ger flexibel och enkel installation.

Comfort 300 LR levereras utprovat och driftfärdigt. Installation och driftsättning ska utföras av en behörig elektriker.

 

Dimensioner (B×D×H) 1000 x 508 x 560 mm
Vikt 45/33 kg (*1)
Material hölje Aluzink stålplåt
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, volymkonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 270 W/2,2 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 4 W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C
Läckage klassificering A1 (*2)
Värmeförlust 0,82 W/m2K (*3)
Värmeförlust klassificering T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 33 kg er uden sideplader og veksler
*2 Testet i henhold til EN13141-7
*3 Testet i henhold til EN1886

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Vatteneftervärmare inkl. reglering

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren byggs in i aggregatet och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (optionsplint nödvändigt).

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

SEC* gennemsnitligt klima - 38,9 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 77,1 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 14,5 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 87 %
Maksimal volumenstrøm 400 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
108 W
Lydeffektniveau (LWA) 37 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,078 m3/s (280 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,27 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 1,8 %
Maksimal ekstern lækage 1,12 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 289 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4548 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 8898 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2057 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext. SEL-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan eftervärmare.

SEL-värden innehåller anläggningens totala elförbrukning eksklusive styrutrustning.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 3.600×Wh/m3 = 3.600×W/m3/h.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad för anläggning med motströmsvärmeväxlare i enligt EN13141-7.

Ljuddata

Ljuddata är för qV = 300 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för ovansida och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå LWA faller med fallande luftmängd och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA i ett givet avstånd beror på de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

 

Alla mått är i mm.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

 

Driften av Comfort 300 LR styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

Givare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9/TC: Eftervärmare frostsäkring
T 3: Frånluftsgivare
T 4: Avlufts- och avfrostningsgivare
T8: Uteluftsgivare
 

 

Funktionsöversikt CTS 602 styr

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 & 2 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
Steg 1 < 25%  -  Steg 2 < 45%  -  Steg 3 < 70%  -  Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem.
Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.
 +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  -
Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft (endast tillgängligt om styrenheten är inställd för eftervärmare).  +
Extern vattenvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Inbyggt frostskydd av extern vattenvärmare
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
Extern elvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 -
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska/polska).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy