Ventilation

En ventilationsanläggning med värmeåtervinning överför värmen från den luft som sugs ut, till den friska luft som tillförs huset. Den varma, fuktiga luften sugs ut från kök, badrum och tvättstugor och därmed förs damm, fukt och lukt bort från hemmet. Frisk, förvärmd tilluft förs därefter via luftkanaler in till sovrum och vardagsrum.


Serier
 

VPL 15

Välj VPL 15 om du önskar ventilation med högeffektiv värmeåtervinning, komfortvärme och komfortkyla.

Anläggningen suger ut den varma, fuktiga luften från bland annat kök, badrum och tvättstuga och för därmed bort dammpartiklar, fukt och lukt från bostaden. Därutöver används energin från frånluften för uppvärmning eller kylning av tilluften. Anläggningen kan monteras med eftervärme, vilken ansluts antingen till el- eller centralvärmeanläggningen. Den ger dig en behaglig tilluftstemperatur även under de kallaste vintermånaderna.

Med en VPL 15 uppnår du ett sunt och behagligt inneklimat, samtidig som du minskar din värmeräkning.

Anläggningarna är konstrurerade för placering i vindsutrymme. 

 

VPL 15 är ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning och kylning för bostäder och mindre affärslokaler med ett ventilationsbehov på upp till 400 m3/h.

Värmeåtervinningen sker via en värmepump som kan utnyttja den utsugna energin bättre än till exempel en motströmsvärmeväxlare.

Värmepumpen har en reversibel kylkrets, vilket betyder att aggregatet kan både värma och kyla luften.

VPL 15 levereras utprovat och driftfärdigt. Installation och driftsättning ska utföras av en behörig elektriker eller VVS-installatör.

Dimensioner (B×D×H) 750 x 415 x 680 mm
Vikt 54 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, vit pulverlack RAL9016
Värmeförlust hölje 32 W /-32 W (*1)
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass ISO ePM10 >50% (M5) / ISO ePM1 65-80% (F7)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 720W / 4,3A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3W
Omgivningstemperatur -20 / +40 °C
Kompressortyp Kolvkompressor
Kylmedium R134a

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

Kapacitet

Max tryckkapacitet, Pt,ext [Pa], som funktion av qv med hänsyn tagen till SEL-värden. 

SEL-värden enligt EN 13141-7 för standardaggregat med ISO ePM10 >50% (M5) och ISO ePM1 65-80% (F7) filter samt utan eftervärmare.

SEL-värden innehåller anläggningens totala elförbrukning inklusive styrutrustning.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 3.600×Wh/m3 = 3.600×W/m3/h.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Ljuddata

Ljuddata för qv = 210 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för omgivning och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå, LWA, faller med fallande luftmängd och fallande mottryk.

Ljudtrycksnivå, LpA, på ett givet avstånd är beroende av de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

COP (Luft/Luft)

Värmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion av utetemperatur t21 [°C] och volymflöde qv [m3/h] enligt EN14511 vid en rumstemperatur t11 = 21°C.

Värmeeffekt (tilluft)

Värmeeffekt Qc [W] som funktion av qv [m3/h] och utelufttemperatur t21 [°C].

Enligt EN 14511, t11=21 °C (frånluft).

Tilluftstemperatur (värme)

Tilluftstemperatur t22 [°C] som funktion av uteluftstemperatur t21 [°C] och volymflöde qv [m3/h] balanserat flöde. 

Frånluftstemperatur t11 = 21 [°C], 45 RH [%].

Tilluftstemperatur (kyla)

Tilluftstemperatur t22 [°C] som funktion av uteluftstemperatur t21 [°C] och volymflöde qv [m3/h] balanserat flöde.

Frånluftstemperatur t11 = 24 °C

Alla mått är i mm.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

 

Driften av Comfort VPL 15 styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanlutning

Givare
T1: Uteluftsgivare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9/TC: Eftervärmare frostskydd
T5: Kondensorgivare
T6: Förångargivare
T10: Rumsgivare

 

 

Funktionsöversikt CTS 602 styr

 Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Användarval 2 Med optionsprint:
• Användarval 2, åsidosätter användarval 1 (till exempel anslutning av EM-box)
• Upp till 500 W direkt, styrning av överspänningsrelä
• Kan ge signal till extern uppvärmning av avfrostningsfunktionen
• Starta/stänga centralvärmesystem
-
Larm Larmlogg med de 16 senaste larmen.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
CO2-styrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg CO2-nivå.  -
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Temperaturstyrning Används för att välja styrande temperaturgivare för aggregatet.
• T10 EXT (monteras i lämplig utsugningsarmatur)
 +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
• Steg 1 < 25% • Steg 2 < 45% • Steg 3 < 70% • Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem. Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.  +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  +
Reglering av konstant tryck Möjligt på både tillufts- och frånluftssidan.  -
Kylning Värmepumpen har en reversibel krets, vilket innebär att det är möjligt att stänga av kretsen så att enheten kyla i stället för att värma tilluften.  +
Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft (endast tillgängligt om styrenheten är inställd för eftervärmare).  +
Extern värmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Inbyggt frostskydd av extern vattenvärmare
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
Extern elvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 -
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska).  +

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy