Comfort CT300/Polar

Välj Comfort CT300 om du önskar ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Comfort CT300 är vår passivhuscertifierade och energieffektiva ventilationsanläggning till lågenergihus med ett ventilationsbehov på upp till 400 m3/h (111 l/s).

Anläggningen suger ut den varma, fuktiga luften från bland annat kök, badrum och tvättstuga och för därmed bort dammpartiklar, fukt och lukt från bostaden. Dessutom används energin från frånluften för uppvärmning av tilluften.

Det är möjligt att montera anläggningen med eftervärme, vilken ansluts antingen till el- eller centralvärmeanläggningen. Därmed får du en behaglig tilluftstemperatur även under de kallaste vintermånaderna. Med en Comfort CT300-anläggning får du ett sunt och behagligt inneklimat, samtidig som du minskar värmeräkningen.

Comfort CT300 är toppanslutna modeller för installation i t ex tvättstugor, där de kan placeras i skåp eller på vägg.

 Comfort CT300 finns även i en Polar-version med inbyggd förvärmare som frostskyddar motströmsväxlaren.

Tack vare sin mångåriga erfarenhet av Comfort-serien har Nilan kunnat utveckla det framtidssäkrade aggregatet Comfort CT300, som uppfyller 2020-kraven för ventilationsaggregat och samtidigt är Passivhus-certifierat.

Under konstruktionen har stor vikt lagts vid att uppnå låg energiförbrukning, bland annat genom att optimera luftvägarna i aggregatet och därmed minska den invändiga tryckförlusten. Dessutom används endast energisparande kvalitetskomponenter.

På så vis har vi skapat ett energieffektivt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för bostäder och mindre affärslokaler med ett ventilationsbehov på upp till 400 m3/h.

Comfort CT300 levereras utprovat och driftfärdigt. Installation och driftsättning ska utföras av en behörig elektriker.

Comfort CT300 finns även i en Polar-version med inbyggd förvärmare som frostskyddar motströmsväxlaren.

 

Dimensioner (B×D×H) 715 x 583 x 1000 mm
Vikt 59 kg
Material hölje Aluzink stålplåt, vit pulverlack RAL9016
Värmeväxlartyp Motströmsväxlare i Polyethylen-terephthalat
Fläkttyp EC, varvtalskonstanta
Filterklass Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanalanslutningar Ø 160 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 180 W/1,6 A / Polar 1380 W/6,8 A
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 3 W
Omgivningstemperatur -20/+40 °C
Läckage klassificering A1 (*1)
Värmeförlust 0,82 W/m2K
Värmeförlust klassificering T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

EM-box

Med en EM-box är det möjligt att återvinna värmen i utsugningsluften från fläktkåpan och därmed öka temperaturverkningsgraden under matlagning.

EM-boxen är försedd med ett stålfilter som effektivt skyddar aggregatet genom att rensa luften i fläktkåpan från fettpartiklar.

Optionsplint

Med en optionsplint kan du utöka funktionerna i CTS 602-styrenheten.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Det går att montera ett pollenfilter av klass ISO ePM1 50-65% (F7) i aggregatet. Pollenfiltret monteras tillsammans med det medföljande ISO Coarse >90% (G4) plattfiltret.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

Vatteneftervärmare inkl. reglering (kanalmonteras)

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren monteras i kanalen och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (rekommenderas inte för GEO / AIR).

 

CO2-givare - CTS 602

Med en CO2-givare monterad kan ventilationshastigheten förprogrammeras via CTS 602 till att använda högre ventilationssteg när CO2-nivån är hög i frånluften. CO2-nivån är programmerbar. 

SEC* gennemsnitligt klima - 40,0 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 78,1 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 15,5 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 87 %
Maksimal volumenstrøm 400 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
147 W
Lydeffektniveau (LWA) 46 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,078 m3/s (280 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,22 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 1,1 %
Maksimal ekstern lækage 1,4 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 246 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4548 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 8998 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2057 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext. SEL-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med standardfilter ISO Coarse >90% (G4) och utan eftervärmare.

SEL-värden innehåller anläggningens totala elförbrukning inklusive styrutrustning.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 3.600×Wh/m3 = 3.600×W/m3/h.

SEL-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

 

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad för anläggning med motströmsvärmeväxlare i enligt EN 308 (torr).

Temperaturverkningsgrad EN 308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tfrånluft-tuteluft)

Temperaturverkningsgrad PHI,
ɳ WRG =((tfrånluft-tavluft)+Pel/(m *cp))/(tfrånluft-tuteluft)

  • Pel är elektriska effektförbrukingen för aggregatet
  • m är massflödet av luft
  • cp är den specifika värmekapaciteten

Ljuddata

Ljuddata är för qV = 300 m3/h och Pt, ext = 100 Pa enligt EN 9614-2 för ovansida och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå LWA faller med fallande luftmängd och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA i ett givet avstånd beror på de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

 

Alla mått är i mm.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

 

Driften av Comfort CT300 styrs via den medlevererade CTS 602 HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602 levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Du kan välja mellan 2 bilder för huvudskärmen. 

Vägledning för hantering av CTS 602 visas i en separat manual som levereras med aggregatet.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

Givare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9/TC: Eftervärmare frostsäkring
T 3: Frånluftsgivare
T 4: Avlufts- och avfrostningsgivare
T8: Uteluftsgivare
T10: Temperaturgivare

 

Funktionsöversikt CTS 602 styr

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är uppdelad i tre nivåer: Användare/Service/Fabrik, med olika alternativ för respektive nivå.  +
Veckoplan Aggregatet är försett med tre veckoprogram (avstängda i fabriksinställningen).
• Program 1: för familjer som är borta mycket
• Program 2: för familjer som är hemma mycket
• Program 3: för företag
Dessutom är det möjligt att ställa in egna veckoprogram.
 +
Användarval 1 & 2 Används för att styra driftsläget i huvudmenyn via en extern spänningsfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Filtervakt Tidsstyrd filtervakt (fabriksinställd på 90 dagar). Kan ställas in på 30/90/180/360 dagar.  +

Bypass     

Med bypass av uteluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen kan upprätthållas under vår, sommar och höst.  +
Luftkvalitet Används för att växla fuktgivare och eller CO2-givare av och på.  +/-
Fuktstyrning Används för att välja högre eller lägre ventilationssteg vid hög/låg luftfuktighet.  +
Luftbyte Används för att välja låga ventilationssteg vid låga utetemperaturer och låg luftfuktighet.  +
Avfrostning Temperaturbaserad automatisk funktion för avfrostning av växlare.  +
Frostskydd Om värmesystemet sviktar stängs aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning och risk för frostsprängning av värmaren.  +
Rumsstyrning Används för att ställa in reglering av rumstemperaturen  +
Luftmängd Det går att ställa in fyra ventilationssteg. Tillluft och frånluft ställs in individuellt.
Steg 1 < 25%  -  Steg 2 < 45%  -  Steg 3 < 70%  -  Steg 4 < 100%
 +
Brandlarm Används för att ansluta brandtermostat, rökdetektorer och andra brandvarningssystem.
Vid larm stängs rökspjället och aggregatet stoppas.
 +
Gemensamt larm Utgång för gemensamt larm.  -
Inblåsningsstyrning Används för att ställa in regleringen av inblåsningstemperatur/tilluft (endast tillgängligt om styrenheten är inställd för eftervärmare).  +
Extern vattenvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Inbyggt frostskydd av extern vattenvärmare
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
Extern elvärmare • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 -
Fördröjd start Används för att fördröja starten av fläktarna när ett avstängningsspjäll finns monterat.  +
Nollställning Används för att återgå till fabriksinställningarna.  +
Manuellt test Används för manuella tester av aggregatets funktioner.  +
Språk Inställning av språk (danska/finska/norska/svenska/tyska/engelska/franska/polska).  +

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy