Ikonförklaringar

 

Aktiv värmeåtervinning
 
Aktiv värmeåtervinning
Anläggningen utnyttjar energin i luften och omsätter den till värme via en värmepump.
 
Passiv värmeåtervinning
 
Passiv värmeåtervinning
Anläggningen utnyttjar energin i frånluften från byggnaden och omsätter den till värme utan att tillföra extra energi.
Ventilation
 

Ventilation
Anläggningen ventilerar ut använd och fuktig luft ur byggnaden och tillför frisk, tempererad och filtrerad luft.

Komfortvärme
 
Komfortvärme
Anläggningen värmer upp den friska luften som tillförs byggnaden till så pass hög temperatur att den reducerar energiförbrukningen för centralvärme.
Komfortkyla
 
Komfortkyla
Anläggningen kyler den friska luften som tillförs byggnaden med upp till -8°C i förhållande till utelufttemperaturen.
Produktion av varmt hushållsvatten
 
Produktion av varmt hushållsvatten
Anläggningen utnyttjar energin i luften för att producera varmt hushållsvatten.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy