Nilan Calculator

Är du osäker på vilket aggregat du ska välja? Då kan Nilan Calculator ge dig en bra hjälp på vägen.

En exakt analys av väderförhållande och geografisk placering är avgörande när den mest effektiva och ekonomiska ventilationsanläggningen ska väljas.

Nilan har utvecklat ett unikt beräkningsprogram som ger möjlighet att göra realistiska och ytterst exakta kalkyler, där alla faktorer är tagna i beaktning. Programmet använder så kallad DRY-data, som bygger på omfattande metrologiska mätningar för det lokalområde där anläggningen ska användas.

Medan traditionella beräkningsmetoder endast tar höjd för anläggningens effektivitet under extremtemperaturer, bygger Nilans beräkningsprogram på data som visar en ärlig och noggrann bild av de klimatiska normalförhållanden som anläggningen typiskt ska arbeta under. Man kan också ange variabler som dygn-, helg- och veckoplaner som visar en detaljerad bild av när och hur anläggningen ska användas.

Nilans beräkningsprogram säkerställer ett exakt och trovärdigt beslutningsunderlag när den mest driftsekonomiska ventilationsanläggningen ska väljas.

Läs broschyren

Ladda ner Nilan Calculator (38,3 MB) och användarmanual
 

 

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy