CTS 6000 gör det möjligt att styra och övervaka Nilans aggregat on-line via en dator, oavsett var i världen man befinner sig i förhållande till aggregatet. CTS 6000 är utvecklat i åtanke med att uppfylla framtidens krav på ökad möjlighet för optimering av ventilationsaggregatets driftsekonomi samt detaljerad anpassning till den enskilda byggnadens behov. Med hjälp av ett vecko- eller årsprogram kan automatisk drift ställas in bland annat i förhållande till tidpunkter för drift, rumstemperaturer, ventilationsflöden, larm med mera.

CTS 6000 säkerställer en optimal övervakning av aggregatets drifttillstånd eftersom alla former av driftsstörningar, alarm och underhållsbesked automatisk skickas med e-mail till de rätta personerna. Därmed kan de snabbt sättas in i driftsstörningar, samtidig som att det ger förutsättningar för ett optimalt underhåll och planläggning av servicebesök.

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy