Comfort 1200

Comfort 1200 är ett passivt värmeåtervinningsaggregat utvecklat för kommersiella fastigheter med ett luftflödesbehov på upp till 1.200 m³ i timmen.

Aggregatet för bort den varma fuktiga luften från byggnaden och tillför tempererad luft. Energin i frånluften återvinns och överförs till tilluften via en motströmsväxlare. Comfort 1200 består av två energibesparande EC-fläktar, en motströmsväxlare samt två planfilter för att skydda mot dammpartiklar. Aggregatet kan levereras med ett eftervärmningsbatteri, så att det också under de kallaste vinterdagarna kan uppnås en behaglig tilluftstemperatur.

Aggregatet är konstruerat så kompakt som möjligt, vilket gör det enkelt att underhålla och möjligt att placera där det finns ont om plats. Driften av aggregatet sker via vår CTS 602i  styr.

Comfort 1200 är en passiv värmeåtervinningsenhet för kommersiella fastigheter med ett luftutbytesbehov på upp till 1.400 m³ per timme.

Apparaten avlägsnar den varma fuktiga luften från byggnaden och ersätter den kylda luften. Energin i frånluften återvinns och överförs till tilluften genom en motströmsvärmeväxlare. Comfort 1200 består av två energisnåla EC-fläktar, en motströmsvärmeväxlare och två slangfilter för skydd mot damm. Enheten kan levereras med en värmeslinga, så även på de kallaste vinterdagarna för att uppnå en behaglig tilluftstemperatur.

Enheten är utformad så kompakt som möjligt, vilket gör det enkelt att underhålla och kan placeras där utrymmet är begränsat. Användning av enheten med hjälp av vår CTS 602i styr.

Dimensioner (B×D×H) 1815 x 825 x 970 mm
Vikt 230 kg
Material hölje Aluzink stålplåt
Värmeväxlartyp Motströmsvärmeväxlare av saltvattenbeständig aluminium
Filterklass Standard påsfilter ISO ePM10 >60% (M5) frånluft og ISO ePM1 50% (F7) uteluft
Kanalanslutningar Ø 315 mm
Kondensavlopp PVC, Ø 20×1,5 mm
Externt läckage < 1.45 % / < 2.14 %
Internt läckage < 2.90 %
Anslutningsspänning 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. upptagen effekt/ström 500 W
Täthetsklass IP31
Standby effektförbrukning 4 W
minluftmaengde 400 m3/h
maxluftmaengde 1400 m3/h
Motortype EC Motor
Motorklasse IE3 (Premium efficiency)
Spndingsindgang 1 x 230 V
Overstrmsbeskyttelse Inbyggd
styresignal 0 - 10 V DC
Medietemperatur -20 / +40 °C
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C

*1    Ekstern lækage undertryk
       Ved ± 250 Pa og 1200 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*2    Ekstern lækage overtryk
       Ved ± 100 Pa og 1200 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
*3    Ved ± 100 Pa og 1200 m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

Vatteneftervärmare inkl. reglering

Med en vatteneftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Vatteneftervärmaren byggs in i aggregatet och ansluts till den primära värmeförsörjningen. Levereras tillsammans med en dubbelriktad reglerventil, temperaturgivare och frosttermostat (optionsplint nödvändigt).

Eleftervärmare inkl. reglering

Med en eleftervärmare kan tilluftstemperaturen höjas till önskad nivå. Eleftervärmaren levereras för montering i tilluftskanalen och är försedd med nödvändiga givare.

Elförvärmare för frostskydd

Med en elförvärmare värms uteluften innan den kommer in i aggregatet. Därmed undviks avfrostning av aggregatet, vilket annars minskar effekten.

Temperaturgivare för kanalmontering medföljer.

Installationskit

Installationskittet består av vibrationsdämpare och ett vattenlås till kondensvattenavloppet. Både vibrationsdämparna och vattenlåset går att beställa separat.

Kapacitet

Kapacitet för standardanläggning som funktion av qv och Pt, ext. SFP-värden enligt EN 13141-7 för standardanläggning med ISO ePM10 >60% (M5) frånluft og ISO ePM1 50% (F7) uteluft filter och utan eftervärmare.

SFP-värden innehåller anläggningens totala elförbrukning inklusive styrutrustning.

Konverteringsfaktor: J/m3 = 3.600×Wh/m3 = 3.600×W/m3/h.

SFP-värdena mäts och anges som ett totalt värde för båda fläktarna.

Temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgrad för anläggning med motströmsvärmeväxlare i enligt EN 308 (torr).

Temperaturverkningsgrad EN 308:
ɳ t = (ttilluft-tuteluft)/(tfrånluft-tuteluft)

Ljuddata

Ljuddata är för qV = 1.200 m3/h och Pt, ext = 250 Pa enligt EN 9614-2 för ovansida och EN 5136 för kanaler.

Ljudeffektnivå LWA faller med fallande luftmängd och fallande mottryck.

Ljudtrycksnivån LpA i ett givet avstånd beror på de akustiska förhållandena på installationsplatsen.

Driften av Comfort 1200 styrs via den medlevererade CTS 602i HMI touch panelen, som erbjuder en mängd funktioner med menystyrd drift, veckoprogram, tidsstyrd filtervakt, justering av fläkthastighet, bypass på sommaren (frikyla), styrning av eftervärmningsbatteri, felmeddelanden, etc.

CTS 602i levereras fabriksinställd med en grundinställning som kan anpassas till enskilda driftsmässiga önskemål och krav för att uppnå optimal prestanda och utnyttjande av aggregatet.

Anslutningar
1: Uteluft
2: Tilluft
3: Frånluft
4: Avluft
5: Kondensavlopp
6: Elanslutning

Givare
T2/T7: Tilluftsgivare
T9/TC: Eftervärmare frostsäkring
T 3: Frånluftsgivare
T 4: Avlufts- och avfrostningsgivare
T8: Uteluftsgivare
T 10: Rumsgivare

 

Funktionsöversikt CTS 602i styrning

Funktionsöversikt  

 +Standard 

-Tillbehör

3 nivåer Styrningen är updelad i 3 nivåer: Brukare/Service/Fabrik med olika behörighet och möjligheter till ändring.  +
Veckoplan Det är möjlighet till att programmera sitt eget veckoprogram.  +
Brukarval 1 Ger möjlighet till att överstyra driften i huvudmenyn via extern potentialfri kontakt eller PIR-sensor (närvarogivare).  +
Brukarval 2 Med installerat optionskort:
• Överstyr Brukarval 1 (t.ex. anslutning av EM-box)
• Upp till 500W direktstyring av draget relä
• Med utgångsrelä
• Start/Stopp av centralt värmesystem
-
Larmer Alarmlogggning med senaste 16 larm.  +
Dataloggning Möjlighet till dataloggning med kapacitet på 46.000 loggningar:
• Kan ställas in mellan 1 och 120 minuter
• Om “OFF” väljs loggas endast händelser och larm
+
Tryckstyrda filter larm Installerad med tryckstyrda filter larm.  +

Modulerande Bypass     

Luften leds förbi värmeväxlaren om det inte är behov för värmeåtervinning.  +
Luftkvalitet Ger möjlighet till att välja fuktgivare och/eller CO2-givare till och från.  +/-
Fuktstyrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög luftfuktighet.  -
CO2 styrning Ger möjlighet till ökad ventilation (högre fläktsteg) vid hög CO2-nivå.  -
Sommar/vinter drift Möjlighet för inställning av sommar- och vinterdrift.  
Vinter låg Ger möjlighet att välja lågt ventilationssteg vid låga utetemperaturer.  +
Avisning Automatisk avisning av värmeväxlaren.  +
Påfrysningsskydd Om värmesystemet är ur funktion (vid vatten-eftervärmare) stoppas aggregatet för att undvika ytterligare nedkylning med risk för sönderfrysning av värmebatteriet.  +
Temperaturstyrning Ger möjlighet att välja den styrande temperaturgivaren för aggregatet.
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras representativt i frånluften)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Rum låg Stoppar aggregatet vid låg rumstemperatur. Härmed undgås nedkylning av bostaden om centralvärmesystemet är ur funktion. Är som standard satt till OFF. Inställbart mellan 1 - 20 °C och kan styras av:
• T15 RUM (panelgivare)
• T10 EXT (monteras representativt i frånluften)
• T3 UDSUG (frånluft)
 +
Luftmängd Steglös inställning av fyra fläktsteg. Tilluft och frånluft kan ställas in individuellt.
Steg 1 < 25% - Steg 2 < 45% - Steg 3 < 70% - Steg 4 < 100%
 +
Extern brandautomatik Möjlighet att ansluta extern brandautomatik.  
Integrerad brandautomatik Möjlighet till integrerad brandautomatik. Styrning av aggregat, brand- och rökspjäll samt brandtermostat.  +
Summalarm Utgång för summalarm.  -
Konstant tryckreglering Möjlig på både frånlufts- och tilluftssidan.  +
Kylning Via bypass (kan endast kyla med utetemperatur) eller kylåtervinning (kan endast kyla med innetemperatur)
Möjlighet till att välja om aggregatet skall köra ett högre fläkthastighet (högre fläktsteg) under kylning.
Via veckour möjlighet till inställning av nattkyla.
 +
Tilluftsstyrning Möjlighet att ställa in regulatorn för styrning av inblåsningstemperaturen/tilluft (endast tillgänglig om styrningen är försedd med eftervärmningsbatteri).  -
Extern varmeflade • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Integrerat påfrysningsskydd av vattenvärmebatteri
• Styrning av motorventil och cirkulationspump
 +
El-eftervärmebatteri • Temperaturgivare T7 är tilluftsgivare
• Överhettningsskydd
 +
Fördröjd uppstart Möjlighed till fördröjd start av fläktar när avstängningsspjäll är monterade.  +
Nollställning Återställer till fabriksinställning.  +
Manuell testfunktion Ger möjlighet till manuell test av aggregatets funktioner.  
Språk Inställning av språk (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  

 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy