Nyheter

 

Nilan A/S övertar Nilan Sverige AB

23-04-2014 | Nilan A/S har från och med 1 mars 2014 övertagit ägandeskapet av Nilan Sverige AB. Nilan A/S har övertagit ägandeskapet av det svenska dotterbolaget från Fredrik Engdahl.

Fredrik har varit ansvarig för Nilan Sverige AB de senaste två åren. Under den här tiden har Fredrik använt sina kunskaper inom affärsutveckling för att vända utvecklingen i Sverige i positiv riktning. Samtidigt har den dagliga driften och underhållet på den svenska marknaden också tagit mycket tid, och det har därför varit svårt att fokusera på tillväxt och samtidigt sköta marknaden.

I och med att Nilan övertar Nilan Sverige AB kommer styrningen att ske centralt med stöd av många resurser som kan hjälpa till med det dagliga underhållet och servicen i Sverige. Det blir därmed möjligt att hantera den befintliga marknaden i Sverige och samtidigt fortsätta arbeta med marknadsutvecklingen. Genom att ta över Nilan Sverige AB tar Nilan A/S ytterligare ett steg i sin tillväxtplan, som går ut på att etablera egna företag på närmarknaderna i Skandinavien och Tyskland.

Nilans försäljningschef i Norden, Brian Hansen, blir ansvarig för Nilan Sverige AB. För tillfället söker företaget en Key Account Manager till Sverige som ska stå for den fortsatta marknadsutvecklingen

Nilan kommer framöver att fokusera på fortsatt tillväxt i Sverige, med inriktning på att öka marknadsandelen och marknadsföra Nilans produktprogram inom ventilation, värmepumpar och luftfördelning till flervåningshus och typhusföretag.

Se pressmeddelandet här.

 Tillbaka

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy