Om Nilan

Nilan utvecklar och producerar energivänliga ventilations- och värmepumpslösningar av högsta kvalitet, som säkerställer ett behagligt inneklimat och låg energiförbrukning med hänsyn tagen till miljön.

Sedan starten 1974 har Nilans etablering på den internationella marknaden ständigt ökat. Vi är idag representerade i större delen av Europa och i takt med erkännandet av vår kompetens och våra produkter fortsätter expansionen.

I framkant med utvecklingen

Vårt fokus har alltid varit att vara i framkant med den tekniska utvecklingen för att utifrån detta kunna producera bland de mest energibesparande ventilationsanläggningarna och värmepumparna på marknaden.

Nilans första små steg togs för att tillgodose ett behov som uppstod på grund av utvecklingen inom byggandet grundat i oljekrisen, som innebar att vi började isolera våra byggnader för att spara energi. Det medförde ett behov av lösningar som kunde säkerställa ett sunt och gott inneklimat i de allt tätare byggnaderna – ett behov, som Nilan uppfyllde.

Så var det den gången och så är det fortfarande: Våra lösningar är framtidens lösningar. De reducerar din energiförbrukning och skonar därmed miljön. Samtidig gör tekniken de är baserade på dem till några av värdens mest avancerade.

Sund luft – sund miljö

Nilan säkerställer inte bara ett sunt inneklimat utan också en sund miljö. Vi är av den klara uppfattningen att vi alla måste ta ansvar i kampen mot klimatförändringarna. Samtidig önskar vi att vara i täten i denna kamp och involverar oss ofta i miljödebatten.

Att vara miljömedveten är en av våra grundpelare. Därför är inte bara våra lösningar, utan även produktionen miljövänlig. Det vill säga att vi använder miljövänliga material samt fokuserar på återvinning och minimering av spill. Därutöver anstränger vi oss hela tiden för att säkerställa en ännu bättre energioptimering i utvecklingen av våra produkter.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy