Affärsidé

Vi baserar vår verksamhet på en enkel filosofi:

”För att bli kundernas första val ska vi vara marknadens bästa värdeskapare sett utifrån ett totalekonomiskt perspektiv. En kort återbetalningstid genom låga driftskostnader och en lång livslängd är förutsättningarna för att vi kan erbjuda de totalekonomiskt bästa anläggningarna. Vi är överbevisade om att nyckeln för att uppnå detta är kvalitet."

Lång livslängd gör bara en installation nödvändig

Vi anser att vår anläggning är en del av byggnaden som följer den genom största delen av dess livslängd. En ventilationsanläggning ska gå 24 timmar om dygnet, alla dagar hela året. Det blir mer än 8700 timmar. Det motsvarar det antal timmar en bil kommer upp till om den används två timmar om dagen i tolv år. Därför är kvalitet en avgörande parameter för produktens livslängd. Många av anläggningarna producerade i Nilans ungdom har varit i drift i mer än trettio år. Det bevisar att vi vet vad vi pratar om när vi använder ordet ”kvalitet”.

Den erfarenhet vi har fått genom vår långa närvaro på marknaden, betyder i övrigt att vi vet varför kvalitet är viktigt och vilket värde det ger våra kunder. Många andra anläggningar har inte lika lång livslängd. Installationen kostar nästan lika mycket som själva anläggningen, därför är en billig anläggning inte nödvändigtvis den ekonomiskt bästa investeringen, eftersom man på längre sikt kommer att köpa en ny och betala för installationen en gång till.

Låga driftskostnader säkerställer en kort återbetalningstid

Vi sätter likhetstecken mellan kvalitet och låga driftskostnader. Då vi endast använder komponenter och material av högsta kvalitet, kräver de inte samma underhållsnivå som de av lägre kvalitet. Omkostnaderna för service och reservdelar hålls därmed på ett minimum genom investeringens livslängd. En Nilan anläggning ligger dessutom i toppen när det kommer till energibesparing. Den årliga besparingen är ofta så stor att investeringen har betalt sig själv inom ett fåtal år.

De låga driftskostnaderna tillsammans med en lång livslängd gör att vi kan garantera några av de mest totalekonomiskt fördelaktiga anläggningarna på marknaden med den högsta kvalitén. Det är vårt löfte till dig! 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy