Kärnvärden

Hög kompetens

Vi tror på, att förutsättningen för att kunna tänka och agera innovativt samt ge den bästa servicen till våra kunder och partners är att ha en hög kompetens. Därför är det viktigt för oss att konstant säkerställa, att vi har en medarbetarstab, vars kompetensnivå – och därmed också Nilans – är på högsta nivå. Vi uppmuntrar också våra medarbetare till att själva medverka till sin kompetensutveckling.

Vi strävar efter att hela tiden efter att vara uppdaterade med den senaste utvecklingen. Inte bara inom våra egna produkter, utan också i byggnadsteknisk förståelse, så att vi kan möta framtidens krav och ge den bästa rådgivningen. Därför är kunskapsdelning ett viktigt element i Nilans vardag, både i förhållande till kollegor, kunder och partners. Endast därigenom säkerställer vi att alla våra medarbetare hela tiden är på framkant med utvecklingen och har den nödvändiga höga kompetensen för att ge kunden den bästa rådgivningen.

Kvalitet

Kvalitet är en grundläggande parameter i Nilans dagliga arbete och inte minst i förhållande till våra ventilationsanläggningar och värmepumpar. Våra anläggningar ska vara minst lika fina inuti som utanpå och vi vill bara erbjuda våra kunder det bästa av det bästa. Därför använder vi bara de bästa komponenterna på marknaden och testar alla anläggningar innan de lämnar Nilan.

Vi är medvetna om att kvalitet är individuellt. Därför lyssnar vi alltid till våra kunders behov samt utvecklar och säljer bara den lösning, som vi menar, skapar största möjliga värde. Vi är först nöjda, när du är nöjd!

Läs mer om kvalitet i Nilan

Innovation

Vi uppmuntrar till och förväntar nytänkande bland våra medarbetare. Vi erbjuder dem därför en miljö, där det inte är långt från tanke till handling. Likaså uppmärksammar vi alla idéer och de tas under övervägande. Som företag är vi löpande med i innovationsprojekt och samarbeten med en lång rad partners i arbetet med att skapa sundare människor och en sundare miljö. Vi strävar efter att utforska och utveckla de möjligheter modern teknik innehåller. För oss är framtidens möjligheter framtidens lösningar.

Man ska inte bara prata om sig själv, utan även lyssna. Nilans anläggningar lever upp till kundens behov och utnyttjar de möjligheter, tekniken ger. Det gör de, eftersom vi alltid lyssnar till idéer från de människor, vilka använder våra anläggningar. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare till att ta emot och utforska de innovationsförslag som våra kunder och partners kommer med.

Engagemang

Att göra människor och miljö sundare ligger oss varmt om hjärtat och var grundstenen i Nilans grundande. Som en god samhällsmedborgare påtar vi oss det ansvar vi har för att säkerställa vår miljö och kommande generationers framtid. Att göra en skillnad skapar högt engagemang och vi finns inte bara till för att skapa vinst, utan också för att skapa en hållbar framtid. Inte bara påtar vi oss vårt miljömässiga ansvar, vi är också måna om att påverka och gynna den tekniska och politiska utvecklingen på marknaden.

Engagemang betyder för oss också individuell kundbetjäning. Vi tror på, att vår uppgift inte bara är att leverera en anläggning. Vi har en helhetsorienterad beaktning av alla projekt och ser det som vår främsta uppgift att förstå och hjälpa våra kunder och partners genom sparring och rådgivning från början till slut.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy