Vision

”Vi vill vara kända och erkända som den mest nyskapande, engagerade och kunskapsledande producenten av energivänliga kyl- och värmelösningar inom ventilation och värmepumpar till byggmarknaden i Europa.”

Med nyskapande menar vi att vi vill vara kända för att tänka otraditionellt och utveckla produktlösningar till morgondagens byggande. Därigenom vill vi vara ventilations- och värmepumpsbranschens föredragna samarbetspartner i innovationsprojekt omkring energineutralt byggande.

Med engagerade menar vi att vi vill vara kända för att aktivt delta i den globala miljödebatten och ta ansvar för att främja den tekniska och politiska utvecklingen på marknaden. Att vara engagerad betyder för oss också individuell kundservice, där vi vill upplevas som den bästa samarbetspartnern och värdeskaparen.

Med kunskapsledande menar vi att vi vill vara kända för att vara den ledande produktspecialisten, som är i framkant med utvecklingen och som kan ge den bästa rådgivningen. Inte bara i förhållande till våra egna anläggningar, utan också i byggnadsteknisk förståelse och om de byggnader de ska ingå i.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy