Produktutveckling

Vårt arbete med produktutveckling är koncentrerad omkring det som alltid har varit Nilans mål och drivkraft: Att skapa framtidens lösningar. Ett långsiktigt fokus kombinerat med stort know-how är därför inte bara nödvändigt, utan också en realitet.

First-movers med stort know-how

Vår erfarenhet, know-how och anpassningsbarhet är grunden till vår förmåga att tillmötesgå varje kunds behov. Samtidig betyder vårt långsiktiga fokus att vi ofta är first-movers när det kommer till nya tendenser och utvecklingen på marknaden.

Vi deltar ofta i nyutvecklingsprojekt och är på det sättet en stark medspelare när det kommer till att tänka utanför ramarna och framåtriktat. Samtidig betyder vår delaktighet, att vi står längst fram när framtiden kommer närmre.

Vi ser bara lösningar och möjligheter

Det är kanske att skryta att säga, att allt kan åstadkommas. Men det är nästan att det gäller för Nilan. Där andra ser begränsningar ser vi möjligheter och inte minst lösningar.

Denna förmåga till att anpassa och utnyttja vår kompetens har säkrat vår existens, sedan Nilans etablering och vi tror fortfarande på att det är den rätta vägen fram. Vi är en del av en marknad som hela tiden förändras och utvecklas. Bara genom att tillmötesgå och arbeta proaktivt med de möjligheter det för med sig, kan vi säkra våra kunder anläggningar som också är funktionella och aktuella om 30 år. Och det gör vi.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy