Miljövänligt fokus

Ända sedan dag ett har det legat oss varmt om hjärtat att ge våra kunder ventilationsanläggningar och värmepumpar som inte bara ger ett sunt inneklimat och en lägre värmeräkning genom värmeåtervinning, utan som också är miljövänliga. Detta fokus har vi hållit fast vid eftersom vi tror på att vi alla har ett ansvar när det kommer till våra barns framtid.

Energioptimering är inte ett tillval, utan en nödvändighet i våra ögon och därmed också i våra anläggningar. Det drar både du och miljön fördel av. Vi tror på att vi alltid kan göra det bättre när det kommer till att säkra våra kommande generationers existens. Det innebär bland annat att vi agerar nu och inte när det är för sent. En proaktiv och långsiktig strategi och tillvägagångssätt är vägen fram. Härtill kommer nödvändigheten av att skifta från ett beroende av fossila bränslen till hållbar energi såsom solvärme och markvärme.  

Energibesparingar en central aspekt i allt som Nilan gör

Nilans ventilationsanläggningar och värmepumpar är per definition energibesparande. Men det är inte tillräckligt för oss. Vi arbetar hela tiden på att öka effektiviteten på våra lösningar och därmed minska energiförbrukningen. Vi har därför inte bara våra kunders nuvarande utan också deras framtida behov i åtanke vid utveckling av våra anläggningar.

Samtidig är det inte bara våra produkter, som är miljövänliga. Vi införlivar också energibesparingar i vår produktion bland annat genom minimering av spill.

Aktiv deltagande i miljödebatten

Vi deltar ofta i projekt som fokuserar på energiriktigt byggande och speciellt passivhus. Att påverka åt vilket håll vinden blåser, både vad angår politik och teknologi, ligger Nilan varmt om hjärtat. Vi engagerar oss därför gärna i miljödebatten generellt, häribland genom medlemskap i relevanta organisationer inom lågenergiområdet. Vi har en hållning och för gärna en dialog, inte med målet att få rätt utan att få se resultat.

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy