Ansvarsfriskrivning

Denna hemsida ägs och underhålls av Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted. Alla kommentarer och förfrågningar gällande hemsidan ombeds därför skickas till ovanstående adress, telefon 76 75 25 00 eller nilan@nilan.dk.

Nedanstående villkor regleras endast av dansk rätt utan hänsyn tagen till diskrepanser mellan lagstiftning.

Copyright

Samtliga texter, bilder och annat tillgängligt material på hemsidan tillhör Nilan A/S, såvida inget annat är nämnt.

All text och alla filer på hemsidan får laddas ned eller skrivas ut för personlig, icke-kommersiell användning, liksom filerna som ligger för nedladdning under ”Press” får användas i pressyfte. All annan form för kopiering, nedladdning, bearbetning, vidaresändning, reproduktion, översättning o s v av innehållet på hemsidan är inte tillåtet utan skriftlig tillåtelse från Nilan A/S.

Ansvarspolitik

All information på hemsidan är vägledande och kan inte enbart ligga till grund för val av ventilations- eller värmepumpsanläggningar. Vi rekommenderar därför alltid att du uppsöker en Nilan-säljare eller återförsäljare i förbindelse med val av anläggning för att därmed säkerställa att anläggningen uppfyller dina precisa behov.

Innehållet på hemsidan uppdateras löpande. Dock påtar Nilan Sverige AB sig inget ansvar för eventuella fel, försummelser, onogrannheter eller liknande. Allt innehåll inklusive produktspecifikationer kan ändras eller tas bort när som helst utan förvarning.

Nilan Sverige AB anstränger sig för att säkra att hemsidan fungerar optimalt vid varje tidpunkt, men kan inte garantera mot virusangrepp eller andra fel. All användning av hemsidan sker således på egen risk.

Vad angår tredjeparts hemsida, som länkas till från denna hemsida, påtar Nilan Sverige AB sig inget ansvar för eventuella fel, innehållet eller olämplig användning av personliga upplysningar.


 

Om Nilan

Bostadslösningar

Fastighetslösningar

Återförsäljare

Find din Nilan Forhandler

Mässor

Nilan · Klimat och Försäljning i Arlöv AB · Tegelvägen 13 · S-232 54 Åkarp · Tel: +46 010-206 68 71 · nilan@klimat.se
Ansvars-
friskrivning

Privacy- and cookiepolicy